Najnowszy numer jezuickiego kwartalnika ‚Być dla innych’

091121f.jpg Tematem przewodnim nowego numeru kwartalnika ‚Być dla innych’ wydawanego przez Centrum Arrupe jest etyka komunikacji międzyludzkiej.
Czytelnicy mogą dowiedzieć się jak z troską nawiązywać kontakt z dzieckiem i dorastającym młodym człowiekiem. Polecamy artykuł o języku nastolatków zatytułowany ‚Krejzolskie Klimaty’ a także refleksję nad zmysłowością i znaczeniem w relacjach ubioru, spojrzenia, gestów, dotyku i zapachu.

W numerze znajdują się również wywiady z ekspertami ds. zarządzania
ludźmi i prezentacja modelu komunikacji interpersonalnej – porozumienie
bez przemocy.
 
W dziale ŻYCIE I WYCHOWANIE poruszany jest temat
rodzicielstwa zastępczego i rola nauczyciela. Wśród materiałów
praktycznych znajdzie Czytelnik między innymi podpowiedzi jak stworzyć
zeszyt myślącego ucznia i jak odświeżyć wartość pisanego ‚atramentem’
słowa. Numer kończy felieton o Irenie Sendlerowej zatytułowany SANTA
SUBITO.