Nasza pamięć o Janie Pawle II – obchody 10 IV

100410b.png W tym roku rocznica śmierci Jana Pawła II wypada w Wielki Piątek. W związku z tym Msze św. z modlitwą o beatyfikację Papieża będą sprawowane 10 kwietnia, w sobotę poprzedzającą Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest odprawiana Msza św. Piąta rocznica śmierci Jana Pawła II przypada właśnie w Wielki Piątek, 2 kwietnia.

Z tego też względu np. w Warszawie Droga Krzyżowa odprawiana na ulicach
miasta nawiąże do postaci Jana Pawła II. Będzie podczas niej adorowany
krucyfiks, który Papież trzymał w dłoniach, uczestnicząc w ostatniej w
swoim życiu Drodze Krzyżowej w Wielki Piątek, 25 marca 2005 roku.
Procesja tradycyjnie wyruszy spod kościoła akademickiego św. Anny.

Liturgiczne obchody 5. rocznicy śmierci Jana Pawła II będą decyzją
Episkopatu sprawowane w sobotę, 10 kwietnia. Jest to wigilia Niedzieli
Miłosierdzia Bożego, którą dla całego Kościoła ustanowił Jan Paweł II,
wypełniając wolę Jezusa przekazaną w objawieniach s. Faustynie
Kowalskiej. W wielu miejscach będą w tym dniu sprawowane Msze św. z
modlitwą o beatyfikację Papieża.

W kwietniu rozpocznie się ogólnopolskie duchowe przygotowanie
do uroczystości beatyfikacyjnych Papieża.

11 kwietnia to pierwsza „papieska niedziela”, która zainauguruje
duchowe przygotowanie Polaków do wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II.
Przez dziewięć miesięcy w każdą drugą niedzielę media będą przypominać
papieskie nauczanie z kolejnych wizyt w Ojczyźnie. Następujący po niej
„tydzień duszpasterski” w parafiach, szkołach i innych środowiskach
wypełnią Msze św., nabożeństwa, adoracje, sympozja, dyskusje i
spotkania, podczas których rozważane będzie przesłanie Papieża do
rodaków.

„Zostań z nami!” – to wielokrotnie powtarzane wołanie Polaków do
Ojca Świętego w trakcie jego pielgrzymek do Ojczyzny. Odpowiedzią na nie
jest hasło duchowego przygotowania do wyniesienia Jana Pawła II na
ołtarze – „Jestem z Wami – przesłania do Polaków”.

Koordynacją przygotowań zajmuje się Fundacja Konferencji Episkopatu
Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W inicjatywę aktywnie włączą się
stypendyści Fundacji i Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. Swój udział w
przedsięwzięciu zadeklarowały też ruchy katolickie, instytucje świeckie i
kościelne.

Punktem kulminacyjnym przygotowań będzie Dzień Papieski,
obchodzony 10 października br. pod hasłem „Jan Paweł II – Odwaga
Świętości”. Przedsięwzięcie jest realizowane niezależnie od oczekiwanej
decyzji Stolicy Apostolskiej w sprawie terminu włączenia Papieża Polaka
do grona świętych i błogosławionych.

Centrum informacyjnym o duchowych przygotowaniach i o samym procesie
beatyfikacyjnym będzie strona internetowa, umieszczona pod adresem www.dzienpapieski.pl.
Wortal ten jest efektem wspólnych działań mediów, zrealizowanym w
hołdzie Janowi Pawłowi II, który zwracał uwagę na to, że powinny one
razem z Kościołem pełnić służbę dla dobra społeczeństwa. Pełna wersja
strony zostanie uruchomiona 10 kwietnia.

Biuro Prasowe KEP 2010

Za: www.jasnagora.com