Kapucyni: Wybory na Ukrainie

100410a.png W Starokonstantynowie na Ukrainie, w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w dniach od 6 do 9 kwietnia 2010 r. odbyła się Trzecia Zwyczajna Kapituła Wiceprowincji Ukrainy i Rosji. Kapituła wybrała na kolejne 3 lata nowego Ministra Wiceprowincjalnego, którym został br. Grzegorz Romanowicz, oraz dwóch radnych: br. Leonid Michalec i br. Zbigniew Sawczuk.

Kapitule przewodził Minister Prowincjalny Krakowskiej Prowincji Zakonu
Braci Mniejszych Kapucynów – br. Jacek Waligóra OFMCap. W kapitule
wzięli udział prawie wszyscy bracia Wiceprowincji Ukrainy i Rosji
(uczestniczyło 35 braci). Obecni byli również bracia z wiceprowincji na
ślubach czasowych przysłuchujący się kapitule oraz zaproszeni goście:
br. Krzysztof Orzadowicz – kustosz Bułgarii oraz br. Paweł Teperski –
Public relations Kapucynów. W trzechleciu 2008 – 2010 w zarządzie 
Wiceprowincji zasiadali: br. Błażej Suska – wceprowincjał, oraz radni:
br. Paweł Tokarz i br. Zbigniew Sawczuk. Spotkania kapituły miały
miejsce w chórze zakonnym klasztoru starokonstantynowskiego. 

Kapituła rozpoczęła się we wtorek (6 kwietnia)
wieczorem, zakończyła zaś w piątkowy wieczór (9 kwietnia). Środa była
dniem przedstawienie sprawozdań przez ustępującego Ministra
Wiceprowincjalnego za ubiegłe trzylecie oraz sprawozdania ekonoma
wiceprowincji. Wybór Ministra Wiceprowincjalnego miał miejsce w środę
wieczorem. Czwartek był dniem braterskim – tego dnia nie było obrad.
Bracia zdecydowali się „przerwać” kapitułę w oczekiwaniu na przyjazd z
Polski wybranego Wiceprowincjała br. Grzegorza Romanowicza. Wybór
radnych odbył się w piątek, który również był dniem rozmów, wolnych
wniosków i podsumowania całej kapituły. Podczas obrad kapituły bracia
regularnie spotykali się na codziennych wspólnych modlitwach liturgii
godzin, uroczyście sprawowanych Eucharystiach wsłuchując się w Słowo
Boże oraz  brali udział w adoracji Najświętszego Sakramentu.
 
100410g.png
 
Warto
wspomnieć o bardzo dużym zaangażowaniu w pracę ewangelizacyjną braci na
Ukrainie i w Rosji. Bracia starają się prowadzić parafie w duchu Soboru
Watykańskiego II, gdzie parafia jest wspólnotą wspólnot, prowadzą szkoły
nowej ewangelizacji, oddziałują również przez media realizując programy
dla dzieci i wydając prasę katolicką, prowadzą pielgrzymki i twórczo
animują działanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, posługują
rozlicznym wspólnotom – grupom Odnowy w Duchu świętym, Drodze
Neokatechumenalnej oraz innym. W ostatnim czasie tematem poruszanym
przez media, który ujrzał na światło dzienne, a był związany z
Kapucynami na Ukrainie, była kwestia działań ze strony braci, w celu
odzyskania Kościoła w Dniepropietrowsku, co z Bożą pomocą zakończyło się
pozytywnie – świątynia została oddana Kościołowi.  
 
Historia Na Ukrainie Bracia Mniejsi Kapucyni są
obecni od 1709 roku, kiedy to pierwsi bracia przybyli na stałe do
Lwowa. Burzliwe wydarzenia na przestrzeni niemal 300 lat niejednokrotnie
nie sprzyjały życiu i działalności braci, jednakże wbrew wszelkim
niebezpieczeństwom kapucyni nieustannie powracali na te tereny. W 1988
roku pojawiła się kolejna możliwość wznowienia obecności i działalności
na Ukrainie. Wkrótce przybyli na Ukrainę bracia z Krakowskiej Prowincji
Kapucynów
. W roku 1996 powstała kustodia, zaś w roku 2007
Wiceprowincja.
 
Wiceprowincja
Ukrainy i Rosji
Obecnie Wiceprowicnja Ukrainy i Rosji obejmuje 7 placówek:
Ukraina – Dnieprodzierżyńsk (3 braci), Dniepropietrowsk (4), Kijów (5),
Krasiłów (4), Starokonstantynów (5) i Winnica (5), Rosja – Woroneż (3).
Ilość braci przynależaca do Wiceprowincji – 40: 1 – biskup, 25 –
kapłani, bracia niekapani – 6, klerycy – 6, junioryści – 2, nowicjusze –
1, postulanci PL – 1, postulanci UA – 2.

Wiceprowincja Ukrainy i
Rosji jest przynależy do Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów. Formacja wstępna braci odbywa się częściowo na Ukrainie:
pierwszy rok postulatu i rok duszpasterski w czasie profesji czasowej,
zaś w większości w Polsce: postulat, nowicjat, juniorat czy klerykat.


Więcej
informacji o Wiceprowincji Ukrainy i Rosji można znaleźć na prowadzonej
przez braci stronie internetowej – www.kapucyni.org.ua
(storna wielojęzyczna – w tym również język polski).

Br.
Grzegorz Romanowicz OFMCap
– urodzony  w 1971 roku w
Trzebiatowie (archidiecezja szczecińsko-kamieńska), do zakonu Braci
Mniejszych Kapucynów wstąpił w roku 1993. Profesję wieczystą złożył w
roku 1999, a święcenia prezbiteratu przyjął w roku 2000. Od 2005 był
proboszczem i gwardianem we wspólnocie Kapucynów w Nowej Soli. Od roku
2009 pełnił funkcję definitoria prowincjalnego w zarządzie Krakowskiej
Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

 Zobacz
galerie zdjęć z kapituły:

•    Pierwsza galeria zdjęć
•    Druga galeria zdjęć
•    Posłuchaj wcześniejszych homilii i relacji oraz filmów z kapituły

Za: Biuro Prasowe Kapucynów.