Kapituła Prowincjalna Misjonarzy Świętej Rodziny

100410h.png W dniach 12-16 kwietnia 2010 r. w Bąblinie k. Poznania odbędzie się Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny pod hasłem: Misjonarz Świętej Rodziny świadkiem Miłości Chrystusa. Kapituła Prowincjalna gościć będzie Przełożonego Generalnego Misjonarzy Świętej Rodziny – Ks. Edmunda Michalskiego MSF oraz jego Asystenta – Ks. Santiago Fernandez del Campo.

W trakcie obrad Kapituły omówione zostaną bieżące sprawy Polskiej
Prowincji MSF oraz wybrany zostanie nowy Zarząd Prowincjalny Polskiej
Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Ks. Bogdan Mikutra MSF
Sekr. Prow.

Za: Misjonarze Świętej Rodziny.