‚Niedziela otwartych drzwi’ u poznańskich dominikanów

091122c.jpg Przez całą niedzielę wszyscy chętni mogą zwiedzić klasztor dominikanów w Poznaniu w ramach "Niedzieli otwartych drzwi". W związku z przeniesieniem nowicjatu z Poznania do Warszawy, w poznańskim klasztorze rozpoczęto remonty, które mają przystosować budynek do nowych warunków. Przygotowano nowe cele dla zakonników oraz dodatkowe pomieszczenia dla pracy duszpasterskiej i Wydawnictwa "W drodze".

"Chcemy pokazać niektóre odnowione przestrzenie, a przy okazji poprosić
o pomoc finansową na wykończenie i kontynuację rozpoczętych prac,
których sporo jeszcze przed nami" – powiedział KAI przeor klasztoru,
ojciec Jakub Kruczek.

W tym roku poznańscy dominikanie odnowili
także Kaplicę Wieczystej Adoracji w kościele Matki Bożej Różańcowej
oraz kaplicę "U Pana Boga za Piecem". Miejsca te wierni mogą jednak
obejrzeć na co dzień.

Do Poznania dominikanie przybyli w 1231
roku, ale w czasie zaborów Prusacy wypędzili ich z miasta. Zakonników w
biało-czarnych habitach sprowadził ponownie w 1935 roku ówczesny Prymas
Polski, kardynał August Hlond, powierzając im opiekę duszpasterską nad
studentami.

Oprócz Duszpasterstwa Akademickiego – prowadzonego
obecnie przez twórce Lednicy, ojca Jana Górę – poznańscy zakonnicy
prowadzą też Wydawnictwo "W drodze" oraz wydają elitarny miesięcznik
pod tym samym tytułem.