Niemcy: Lepiej poznać Ks. Rua

100423e.png Instytut Duchowości Salezjańskiej z Benediktbeuern, we współpracy z Wydziałem Teologicznym, w dniach 16 – 17 kwietnia zorganizował Sympozjum na temat błogosławionego Ks. Rua. Te dwa dni pozwoliły odkryć i poznać nowe aspekty dotyczące pierwszego następcy Ks. Bosko, zwłaszcze te odnoszące się do jego działań w Europie Północnej.

Centrum Studiów w Benediktbeuern gościło w piątek i sobotę (16 i 17
kwietnia) uczestników Sympozjum poświęconego błogosławionemu Ks. Rua,
pierwszemu następcy Ks. Bosko. Wzięło w nim udział około sześćdziesięciu
osób: salezjanie, Córki Maryi Wspomożycielki, Współpracownicy i
studenci. “Ks. Rua, jako ten, który przygotował drogi Ks. Bosko” było
tematem tych dwóch dni, w czasie których zostało pogłębionych wiele
rysów postaci błogosławionego.

W obrady wprowadził i nimi kierował ks. Reinhard Gesing, dyrektor
Instytutu Duchowości Salezjańskiej. Prelekcje wygłosili profesorowie z
Benediktbeuern: ks. Josef Weber, wykładowca Duchowości, ks. Norbert
Wolff, wykładowca Historii Kościoła, ks. Josip Gregur, wykładowca
Liturgiki, a także niektórzy naukowcy z zewnątrz: ks. Stanisław Zimniak z
Salezjańskiego Instytutu Historycznego w Rzymie, s. Maria Maul,
dyrektorka szkoły w Vöcklabruck (Austria), ks. Bogdan Kolar, wykładowca
Historii Kościoła z Lubljany.

Prelekcje te, czerpiąc z różnych źródeł historycznych, uwypukliły nie
tylko biograficzny profil Ks. Rua, którego nowe i nieznane rysy są
aktualnie odkrywane, ale także jego zaangażowanie i wysiłki na polu
szerzenia dzieła salezjańskiego, zwłaszcza w krajach języka niemieckiego
i w Słowenii. Ks. Gregur omówił dwumian: Ks. Rua a muzyka sakralna.

Ks. Josef Grünner, inspektor salezjanów niemieckich, który przewodniczył
Mszy św. na rozpoczęcie drugiego dnia obrad, podkreślił dynamiczną
wierność Ks. Rua: gwarant tradycji salezjańskiej i uważny interpretator
znaków czasu. Ta dwuwarstwowa postawa, jak stwierdził ks. Grünner,
zapewniła obu rodzącym się zgromadzeniom, Salezjanom i Córkom Maryi
Wspomożycielki, światowy rozmach.

Sympozjum, zorganizowane z okazji setnej rocznicy śmierci Ks. Rua,
uwypuklił pełną autonomię tej wielkiej osobowości, uważanej przez długi
okres czasu za “cień Ks. Bosko”. Wykazano, że Salezjanie Wspólpracownicy
w czasie przełożeństwa Ks. Rua odegrali szczególną rolę w
rozprzestrzenianiu się dzieła salezjańskiego, przede wszystkim w krajach
języka niemieckiego. Ks. Norbert Wolff, na zakończenie tych dwóch dni
obrad, podkreślił znaczenie faktu posiadania nowych biografii i studiów w
zakresie duchowości, naukowo opracowanych, na temat osoby
błogosławionego Ks. Michała Rua.

Za: www.salezjanie.pl.