Nieszpory święta Ofiarowania Pańskiego w Watykanie: konsekrowani dla Boga i ludzi

100203c.png O znaczeniu zakonników jako pośredników między światem i Bogiem mówił Benedykt XVI w Bazylice Watykańskiej w czasie nieszporów dla osób konsekrowanych Wiecznego Miasta. W liturgiczne święto Ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi ich dzień. W homilii Papież przypomniał symboliczną wymowę ofiarowania 40-dniowego Jezusa w jerozolimskiej świątyni. Zgodnie z dawną tradycją chrześcijańskiego Wschodu wydarzenie to jest postrzegane jako spotkanie Boga z oczekującą Go ludzkością, reprezentowaną w osobach Symeona i Anny. Przypomina ono również o misji osób konsekrowanych.

„Życie konsekrowane w radykalny sposób wyraża wzajemne szukanie się Boga i człowieka, miłość, która ich do siebie pociąga – mówił w homilii Ojciec Święty. – Osoba konsekrowana jest mostem do Boga dla wszystkich, którzy ją spotykają, przypomina im o Bogu, do Niego ich odsyła. W rzeczywistości im bardziej zbliżamy się do Boga, tym więcej mają z nas pożytku inni ludzie. Osoby konsekrowane doświadczają Bożej łaski, miłosierdzia i przebaczenia nie tylko dla siebie, lecz również dla braci. Są bowiem powołani, by nieść w swym sercu i modlitwie troski i pragnienia ludzi, a zwłaszcza tych, którzy są daleko od Boga. W szczególności wspólnoty, które żyją za klauzurą, ze względu na swe szczególne zobowiązanie do wierności w trwaniu przy Bogu, w staniu pod krzyżem, pełnią tę rolę reprezentanta. Zjednoczone z Chrystusem w Jego męce, biorą na siebie cierpienia i próby innych, ofiarując wszystko z radością za zbawienie świata”.

kb, rv

Za: Radio Watykańskie.