Reflesja po rekolekcjach polskich księży z abpem Bruno Forte

100203b.png Włoski arcybiskup Bruno Forte, ostatni rekolekcjonista Jana Pawła II, gościł w Krakowie z okazji Roku Kapłańskiego. Metropolita Chieti-Vasto przez trzy ostatnie dni stycznia, w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, głosił rekolekcje dla ponad 100 polskich księży posługujących w ojczyźnie i poza jej granicami. Z poruszającą żarliwością mówił o wierze w moc Słowa: „Jesteśmy tutaj, aby spotkać Słowo! Słowo Boga to Słowo miłości. Zwłaszcza dzisiaj ‘istnieje ogromna tęsknota za Słowem’”.


Mons. Forte
nazwał obecny wiek czasami „samotności w tłumie”. Żyjemy
w tłumie i jednocześnie pozostajemy samotni. Samotność poszerza
się także przez internet. Wielu, zwłaszcza młodych ludzi, długie
godziny spędza przed internetem sądząc, że rozmawiają z innymi,
a tymczasem pozostają samotni, bez rzeczywistej komunii. Słowo Boże
to dobra nowina dla wszystkich samotnych. Chce wejść w ludzkie serce.
„Czy czujemy w sobie żar Słowa, gdy głosimy je innym”? – pytał
z przejęciem księży. Czy Słowo rozpala nasze serca? Przepowiadanie
Słowa nie może być martwym powtarzaniem słów, lecz ogniem, który
płonie i rozpala innych. Jeśli słowa, które głosimy nie rozpalają
serc słuchaczy, to znak, że nie głosimy Słowa Boga, ale nasze ludzkie.
"Moralizowanie, mówienie abstrakcyjne, to strata czasu” –
powtarzał.  

Musimy sprawić,
by rozbrzmiewał prawdziwy głos Ewangelii. Nie głosimy „coś”
– mówił z mocą Rekolekcjonista – my głosimy „Kogoś”. Chrześcijaństwo
to nie ideologia, to nie doktryna, ale to Osoba, to Żyjący, który
pragnie z nami spotkania! My, księża, podobnie jak każdy wierzący
jesteśmy biednymi ateistami, którzy próbują codziennie na nowo wierzyć. 

Każdą 
konferencję kończył pytaniami do rachunku sumienia i osobistej
modlitwy: „Dla kogo żyję? Kim jest Chrystus naprawdę dla mnie?
Czy jest Żyjącym, którego spotkałem i z którym chcę być?
Czy Jezus jest moją jedyną racją życia”. Czy jestem
gotów powiedzieć Mu moje ‘tak’ na zawsze?”. Abp Forte zapalał
uczestników do głębokich przemyśleń: „Wiara nie jest grą intelektualną.
Wiara to stracić wszystko dla Niego. Wiara to kochać Jezusa ponad
wszystko i dać się ukochać przez Niego”. Prowokował i niepokoił:
„Można żyć nie wiadomo dlaczego. Ale nie można żyć nie wiadomo
dla kogo”. Głosząc z mocą Słowo stworzył ujmujący klimat pustyni,
ciszy i medytacji Słowa.  

Na zakończenie
rekolekcji abp B. Forte odpowiadał na pytania księży dotyczące
Biblii, dylematów duszpasterskich i aktualnych wydarzeń z życia
Kościoła. „Czego oczekuje Ekscelencja od księży w swojej archidiecezji?” 
– zapytał jeden z uczestników. „Aby nade wszystko prawdziwie
kochali Jezusa i ludzi” – odpowiedział.  

Przewodnicząc
uroczystej Mszy św. kończącej rekolekcje, arcybiskup Forte powiedział 
do księży koncelebrujących, że sprawuje ją za wszystkich kapłanów
z Polski oraz ze swojej archidiecezji. W homilii jeszcze raz, jak żarliwy
głosiciel Słowa, wezwał swoich braci w kapłaństwie do posługi
miłości: do miłości dawnej, miłości wiernej, miłości ciągle
nowej.  

„Dziękujemy,
że w osobie arcybiskupa, wielkiego teologa, stanął przed nami przede
wszystkim ojciec. Wiesz dobrze że, my księża, bardzo potrzebujemy
w biskupie ojca, wierzącego ojca…”. – tymi słowami podziękowania
zwrócił się do rekolekcjonisty ks. Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD.  

Abp Bruno Forte
– ordynariusz archidiecezji Chieti-Vasto. Ceniony w środowisku międzynarodowym
profesor teologii dogmatycznej, autor licznych publikacji z zakresu
teologii, filozofii i duchowości; członek Międzynarodowej Komisji
Teologicznej, konsultor Papieskich Komisji ds. Kultury oraz ds. Jedności
Chrześcijan; przewodniczący Komisji Episkopatu Włoch ds. Nauki Wiary,
Przepowiadania i Katechezy. Przewodniczył podkomisji przygotowującej
dokument "Pamięć i pojednanie", który towarzyszył prośbie
Jana Pawła II o przebaczenie grzechów Kościoła w Jubiluszowym Roku
2000. W 2004 roku przeprowadził w Watykanie rekolekcje wielkopostne
dla Jana Pawła II i współpracowników Kurii Rzymskiej. 

Krzysztof Wons
SDS

dyrektor CFD
– Kraków

Za: www.cfd.sds.pl