Strona o prześladowaniach

internet.png Cierpienia chrześcijan prześladowanych w różnych krajach na całym
świecie dokumentować będzie nowa strona internetowa w całości
poświęcona tej tematyce – informuje Nasz Dziennik. Pod adresem www.WhereGodWeeps.org
będzie można znaleźć dokumenty, statystyki, wywiady z tymi, którzy
mieszkają na obszarach represji. Będą też na bieżąco zamieszczane
rozmowy z księżmi kardynałami, biskupami, kapłanami, misjonarzami i
ekspertami świeckimi.

Strona internetowa jest wspólną inicjatywą
Katolickiego Radia Television Network (CRTN) oraz organizacji Pomoc
Kościołowi w Potrzebie. Jak mówią twórcy tej nowej inicjatywy, stanowi
ona uzupełnienie programów telewizyjnych i radiowych o represjonowanych
chrześcijanach. Programy te transmitowane są przez Eternal Word
Television Network.

Serwis KAI

Za: Biuro Prasowe Kapucynów.