Nowi lektorzy i akolici

W minioną niedzielę w bazylice franciszkanów w Krakowie prowincjał o. Jarosław Zachariasz wprowadził 19 kleryków w posługi lektora (czternastu braci z III roku studiów) i akolity (pięciu braci z IV roku studiów).

„Będziecie czytali Słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, będziecie wychowywali w wierze dzieci i dorosłych i będziecie ich przygotowywali do godnego przyjęcia sakramentów. Będziecie również głosić orędzie zbawienia ludziom, którzy go jeszcze nie znają” – mówił do lektorów.

„Macie pomagać kapłanom i diakonom w wykonywaniu ich urzędu, i jako nadzwyczajni szafarze udzielać Komunii świętej wiernym, a także zanosić ją chorym. Starajcie się głębiej przeżywać Ofiarę eucharystyczną i na jej wzór kształtować własne życie” – mówił z kolei wyższy przełożony do akolitów.

Na znak powierzonych posług prowincjał lektorom wręczył Pismo św., a akolitom – patenę z chlebem. Wszystkim życzył, aby czynności, które będą wykonywać były okazją do własnego uświęcenia.

„Chciałbym zachęcić swoich braci, by – jak powiedział jeden z kapłanów – nie wstawiać rzeczywistego życia w cudzysłów. Bo to właśnie przez prawdziwe, rzeczywiste życie mamy zostać świętymi. Bezużyteczne staje się pojmowanie świętości w oderwaniu od codziennych czynności, jakie wykonujemy w naszym życiu. Słowo Boga w naszym życiu ma być brzmieniem obecności Boga w Świecie” – zakończył o. Zachariasz.

Posługi lektora i akolity są kolejnymi etapami na drodze do przyjęcia święceń prezbiteratu (kapłańskich). Pod koniec piątego roku studiów bracia przyjmują święcenia diakonatu, a po ukończeniu seminarium (po szóstym roku) – prezbiteratu.

jms