Nowy michalita w Winnicy Pańskiej

091224c1.png Na tę chwilę czekali wszyscy mieszkańcy argentyńskiej parafii św. Józefa w Morón. Zgromadzenie  michalitów otrzymało w tym roku od Pana kolejny wspaniały dar w postaci nowego kapłana – w sobotę, 19 grudnia bp Luis Guillermo Eichhorn wyświęcił na kapłana diak. Gustavo Javiera Raffa. Neoprezbiter miał radość przyjąć święcenia w swojej rodzinnej parafii. Poniżej relacja z uroczystości.

Nie tylko skromna, gdyż licząca 21 michalitów, wiceprowincja
zyskała nowego robotnika Winnicy Pańskiej, ale ze święceń cieszy się
również argentyński lud wierny, świadomy tego, iż kapłan w tym kraju
jest cenniejszy od złota.

W słowie do uczestniczących w ceremonii ks. Biskup wyraźnie
zaznaczył, że istnieje ogromna potrzeba nowych kapłanów. Podkreślił
również, że dobry pasterz musi się odznaczać radykalizmem życia, który
wypływa z modlitwy, wierności powołaniu i stałości życia. Cała
uroczystość liturgiczna przebiegała w duchu południowoamerykańskiej
kultury. Były flagi Paragwaju i Argentyny, tańce typowe dla tubylców
i inspirujący do refleksji śpiew przy muzyce z bębnami. Z tym duchem
radości przeszliśmy z parafialnego kościoła do sali, gdzie odbyło się
przyjęcie.

091224c.jpg

W uroczystości uczestniczyli prawie wszyscy współbracia z wiceprowincji, na czele z ks. wiceprowincjałem Zdzisławem Urbanikiem. Michalicka wspólnota cieszy się z każdego nowego powołania i wciąż prosi
o nowych misjonarzy, albowiem – jak mówi Pan – żniwo wciąż wielkie,
a robotników mało.

Za: www.michalici.pl.