Salezjanie: nowy przełożony inspektorii pilskiej

091224e.png W ciągu najbliższych sześciu lat inspektorem salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha w Pile będzie ks. Marek Chmielewski.
Inspektor nominat urodził się 10 stycznia 1962 r. w Gdyni i jest wychowankiem salezjańskiej parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych i oratorium w Rumi. Ks. Marek Chmielewski nowicjat odbył w latach 1980 – 1981, studia filozoficzne w Kutnie Woźniakowie w latach 1981 – 1983, asystencję w Kawnicach, studia teologiczne w Lądzie nad Wartą w latach 1984 – 1988.

Śluby wieczyste złożył 20 sierpnia 1987 r. w Kawnicach, święcenia
kapłańskie przyjął 25 maja 1988 r. w Lądzie. Studia teologiczne
uwieńczył stopniem magistra na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w
1988 r. W 1995 r. uzyskał stopień naukowy doktora teologii duchowości
salezjańskiej na Universita’ Pontificia Salesiana w Rzymie. Członek
Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłośników Historii Salezjańskiej i
Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Od roku 1998 członek Rady
Programowej „Magazynu Salezjańskiego Don Bosco”, członek redakcji
„Seminare”. W latach 1988 do 1990 był referentem do spraw powołań przy
Inspektoracie Towarzystwa Salezjańskiego w Pile.
 
Od roku 1995 jest
wykładowcą duchowości salezjańskiej w Lądzie i w nowicjacie w Swobnicy.
W latach 1995 – 2001 był opiekunem postnowicjatu w Lądzie, wikariuszem
dyrektora od 1998 do 2001, a w latach 2001 – 2004 dyrektorem wspólnoty
formacyjnej i domu zakonnego w Lądzie. Od roku 2001 r. jest radcą
inspektorialnym, a od 2004 r. pełni funkcję wikariusza inspektora i
delegata inspektora do spraw Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników
Inspektorii Pilskiej. Jako delegat inspektorii uczestniczył w 25. i 26.
Kapitule Generalnej w Rzymie. Jest koordynatorem Międzyinspektorialnej
Komisji ds. Formacji Konferencji Salezjańskich Inspektorii Polskich i
Okręgu Wschodniego oraz członkiem Dykasterium ds. Formacji w Rzymie.