Nowy numer „Studiów Franciszkańskich”

100102d.png W najnowszym numerze "Studiów Franciszkańskich", wydawanych już od 25 lat przez poznańską prowincję św. Franciszka z Asyżu i tym razem można przeczytać szereg ciekawych artykułów, napisanych przez autorów reprezentujących wszystkie gałęzie zakonu franciszkańskiego jak również przez autorów świeckich.
Tom tradycyjnie podzielony został na pięć podstawowych działów, w których omówione zostały zagadnienia filozoficzno-teologiczne, historia, wydane książki oraz przedstawiona została kronika wydarzeń związanych ze światem franciszkańskim.


Tym razem brakuje tradycyjnego, pierwszego działu Dokumenty, który
opublikowany zostanie w tomie następnym, poświęconym wydarzeniom
dotyczącym jubileuszu 800-lecia zakonu franciszkanów. Jak zapowiada
redaktor periodyku, o. Salezy Bogumił Tomczak OFM, w tomie następnym
zebrane zostaną wypowiedzi papieskie i wybrane dokumenty związane z
jubileuszem 800-lecia powstania ruchu franciszkańskiego. Zamieszczone
zostanie także pełne kalendarium wydarzeń obchodów zatwierdzenia Reguły
św. Franciszka, jakie odbyły się w roku jubileuszowym.

Publikacja
zawiera 19 artykułów, 9 omówień książek, dwa opisy wydarzeń,
przedstawione zostały również postaci pięciu włoskich braci mniejszych
(OFM), którzy zmarli w ostatnim czasie.

Najliczniej
reprezentowana jest część historyczna, w której można przeczytać o
działalności franciszkanów: litewskich (OFM) w czasie okupacji
niemieckiej w latach 1941-1944 (Saulius Bytautas OFM) oraz bernardynów
w Lublinie (Oktawian Roman Jusiak OFM).

Przedstawione zostały
poszczególne klasztory i kościoły: bernardyńskie w Środkowej Polsce w
połowie XVII w. (Piotr Gryglewski); bernardyński zespół modlitewny z 1.
połowy XVI w. (Wiesław Wydra); klasztor św. Józefa sióstr bernardynek w
Krakowie (Aleksander Krzysztof Sitnik OFM); kaplica Polska św.
Stanisława biskupa w Padwie z końca XIX w. (Jerzy Kowalczyk); kościół
św. Antoniego z Padwy i klasztor reformatów w Rawiczu (Peter Machala);
Kalwaria Wejherowska w latach 1946-1989 w zapiskach kronikarskich
franciszkanów w Wejherowie (Adam R. Sikora OFM).

W części
historycznej również ciekawe teksty o: wizerunkach świętych wotywnych
na przykładzie przedstawień św. Antoniego z Padwy (Jowita Jagla); opis
życia i dzieła Łukasza Waddinga OFM (1588-1657) – Salezy Bogumił
Tomczak OFM oraz przedstawienie sylwetki o. Gabriela Bartoszewskiego
OFMCap i jego współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Służek NMP
Niepokalanej (Halina Irena Szumił).

Część
filozoficzno-teologiczna to osiem artykułów. Tutaj można przeczytać o
syryjskim pierwowzorze "Legendy o św. Aleksym" (Aleksander Kowalski);
dwa teksty związane z bł. Honoratem Koźmińskim (Wojciech Sugier OFMCap
i Kazimierz Synowczyk OFMCap); dwa teksty oparte na czytaniach
ewangelicznych (Florencja Szymański OFM).

Kolejne artykuły
poświęcone zostały formacji zakonnej i doświadczeniu kryzysu przez
alumnów franciszkańskich (Borys Jacek Soiński OFM) oraz wpływowi nauki
Vaticanum II o formacji zakonnej na poglądy Apoloniusza Żynela OFMConv
(Marek Sykuła OFMConv). Tutaj również interesujący tekst o nauczaniu
Maksymiliana Marii Kolbego (Paweł Wachoł OFMConv).

Wspomnienia o
pięciu zmarłych franciszkanach: Roberto Zavalloni OFM, Gino Confetti
OFM, Ezio Ernesto Caroli OFM, Imberto Idrio Betti OFM oraz Luce Marii
Michele de Rosa OFM – napisane zostały przez Bogdana Brzuszka.

Dwie
relacje z ostatnich wydarzeń w świecie franciszkańskim oraz recenzje i
omówienia dziewięciu pozycji książkowych kończą 19. tom "Studiów
Franciszkańskich".

"Studia Franciszkańskie", t. 19, Poznań 2009, ss. 582.

Za: Biuro Prasowe Kapucynów.