Włochy: Być autentycznymi uczniami i pełnymi pasji apostołami, by nieść Ewangelię młodzieży

100102c.png Także w 2009 roku, co już stało się tradycją, Przełożony Generalny Salezjanów, ks. Pascual Chávez Villanueva, oficjalnie zaprezentował treść Wiązanki Córkom Maryi Wspomożycielki w czasie wizyty w Domu Generalnym CMW w dniu 31 grudnia.
W sali teatralnej Domu Generalnego oprócz Matki Yvonne Reungoat i niektórych z Radczyń, były także obecne siostry z “Auxilium” i domów formacyjnych z Rzymu.

Wiązanka na 2010 rok wzywa 27 grup Rodziny Salezjańskiej do niesienia
Ewangelii młodzieży i stania się przy tym autentycznymi uczniami i
pełnymi pasji apostołami.

Różne okoliczności stoją u podstaw Wiązanki na rok 2010.

Przede wszystkim mowa tu o wezwaniu Benedykta XVI, skierowanego pod
adresem Salezjanów w czasie Kapituły Generalnej 26, by przyjąć
ewangellizację za główny i priorytetowy obszar posłannictwa. Papież
podkreśla to dobitnie w Liście do Przełożonego Generalnego, skierowanym
z okazji KG 26. “Ta (Kapituła) wskazuje na różne zadania, konieczne
wyzwania, rozległe pola działania, ale jej główne zadanie polega na
zaproponowaniu wszystkim przeżywania doświadczenia egzystencji
ludzkiej, takiej, jaka była udziałem Jezusa. W kontekstach
wielowyznaniowych i wyraźnej sekularyzacji trzeba odkryć nowe drogi,
pozwalające poznać, przede wszystkim ludziom młodym, osobę Jezusa, tak
by ci pojęli jej stały urok”.

Do tego dochodzi stałe zaangażowanie, jakie członkowie Rodziny
Salezjańskiej podejmują, by połączyć, w specyfice charyzmatów swoich
grup, dwumian “wychowywać ewangelizując i ewangelizować wychowując”,
aby pomóc młodym w postrzeganiu innych i rzeczywistości, która ich
otacza, w Chrystusowej perspektywie.

Wiązanka na rok 2010 stanowi także zaproszenie do dowartościowania ostatnich obchodów Roku św. Pawła i Synodu o Słowie Bożym.

Oprócz tego ks. Chávez proponuje tę Wiązankę 2010 jako wzorzec
nauczania i kreatywnej wierności błogosławionego Ks. Michała Rua,
pierwszego następcy Ks. Bosko, którego setna rocznica śmierci
przypadnie właśnie w 2010 roku.

Pojawia się również w tej Wiązance – podobnie jak w 2007 roku, wraz z
tematem wychowania i obrony praw człowieka, a w 2008 roku: zaproszeniem
do uczynienia z Rodziny Salezjańskiej szerokiego ruchu zaangażowanego
na rzecz zbawienia młodzieży – wezwanie do bardziej radykalnego
przeżywania powołania chrześcijańskiego i serdecznego przyjęcia
Chrytusa – Słowa Bożego.

Na stronie sdb.org dostępny jest tekst komentarza do Wiązanki na rok 2010 w języku polskim.

Za: www.salezjanie.pl