O. Góra zaprasza na Lednicę bierzmowanych i przygotowujących się do bierzmowania

091109h.jpg W obchodzoną 8 maja uroczystość ku czci głównego patrona Polski, świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, na Lednicy odbędzie się czuwanie modlitewne poświęcone pogłębieniu przeżycia sakramentu bierzmowania.
„Zapraszam tych, którzy przygotowują się do bierzmowania i już bierzmowanych. Po to, by ożywić ten sakrament i podnieść świadomość, jak powinna mu towarzyszyć. To będzie nabożeństwo dojrzałości chrześcijańskiej” – powiedział KAI twórca Lednicy, dominikanin ojciec Jan Góra.

Uczestnicy spotkania wysłuchają konferencji na temat dojrzałości i
świadectwa wiary, będą adorować Najświętszy Sakrament, wezmą udział w
nieszporach i Mszy św. oraz dokonają uroczystego aktu „wyboru
Chrystusa”. Każdy otrzyma egzemplarz „Brewiarza Lednickiego”.

Nabożeństwo
poświęcone sakramentowi bierzmowania odbędzie się cztery tygodnie przed
zaplanowanym na 5 czerwca kolejnym Ogólnopolskim Spotkaniem Młodzieży,
które tym razem przebiegać będzie pod hasłem: „Kobieta darem i
tajemnicą”.

„Wydaje się, że duszpasterskie wyczucie podpowiada,
iż w nadchodzących czasach ludzie świeccy będą odgrywali w Kościele
coraz poważniejszą rolę. I dlatego trzeba im wskazać źródła ich mocy,
czyli chrzest – którego znaczenie rozważamy podczas czerwcowych spotkań
– i bierzmowanie, które chcemy głębiej przeżyć w maju” – podkreślił o.
Góra.

Dominikanin dodał, że nabożeństwo poświęcone sakramentowi
bierzmowania związane jest z uroczystością ku czi patrona Polski, gdyż
Jan Paweł II „wskazał, że święty Stanisław jest dla naszego narodu
progiem świadomości dojrzałej: że Boga należy bardziej słuchać niż
ludzi”.

Zakonnik odniósł się w ten sposób do słynnej homilii
Papieża wygłoszonej w 1979 roku w Krakowie podczas obchodów 900.
rocznicy męczeństwa św. Stanisława. Jan Paweł II przyrównał wtedy
męczeńską ofiarę biskupa z XI wieku do bierzmowania narodu polskiego.

„Święty
Stanisław, którego od epoki Chrztu dzieli prawe całe stulecie,
symbolizuje ten moment w szczególny sposób przez to, że dał świadectwo
Chrystusowi, przelewając krew. Sakrament Bierzmowania w życiu każdego
chrześcijanina, zazwyczaj młodego – Polska też wówczas była młodym
narodem i państwem – ma przyczynić się do tego, aby był on na miarę
swojego życia i powołania również świadkiem Chrystusa” – mówił w 1979
roku Ojciec Święty.

Urodzony około 1030 roku św. Stanisław w
1072 roku został siódmym z kolei biskupem krakowskim. W 1079 roku w
wyniku konfliktu z królem Bolesławem Śmiałym zginął z rąk władcy w
kościele na Skałce. W 1253 roku został ogłoszony świętym.

Jego
kult przyczynił się do przezwyciężenia podziału dzielnicowego kraju.
Żywa była legenda, że jak miało się zrosnąć po śmierci pocięte mieczem
ciało biskupa, tak w jedno państwo zrośnie się rozbita na odrębne
dzielnice Polska, co faktycznie stało się na przełomie XIII i XIV wieku.