O. Józef Joniec SP zginął na pokładzie samolotu prezydenckiego

100412a.png Czcigodni Księża, pragnę poinformować, iż wśród gości zaproszonych do udziału w delegacji prezydenckiej na pokład samolotu był pijar, prezes Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, o. Józef Joniec.
Włączenie o. Józefa do oficjalnej delegacji na uroczystości w Katyniu było wyrazem uznania dla działalności naszego Współbrata, i kierowanego przez niego Stowarzyszenia, służącej podtrzymywaniu pamięci o tragedii katyńskiej, m.in. przez realizację w szkołach i parafiach całej Polski programu edukacyjnego "Ocalić od zapomnienia".
Dzisiaj przychodzi nam ocalać od zapomnienia nieodżałowaną, niezwykle pogodną i dynamiczną w działaniu postać o. Józefa Jońca.

Uprzejmie proszę o modlitwę.
o. Józef Tarnawski SP
prowincjał

O. Józef Joniec urodził się 12 października 1959 r. w Laskowej
k/Limanowej. Pierwszą profesję zakonną w Zakonie Pijarów złożył 16
sierpnia 1977 r. przyjmując za patrona św. Krzysztofa. W dniu 18 maja
1985 r., z rąk ks. bp. Władysława Miziołka przyjął święcenia kapłańskie.
W bieżącym roku miał obchodzić jubileusz 25-lecia święceń.
Po otrzymaniu święceń podjął posługę w Krakowie, Hebdowie i – od
1990 r. – w Warszawie, gdzie był w różnych okresach m.in. duszpasterzem,
katechetą, wizytatorem katechetycznym, proboszczem Parafii, rektorem
Kolegium, a nade wszystko inicjatorem, współzałożycielem, propagatorem i
długoletnim prezesem Stowarzyszenia Parafiada św. Józefa Kalasancjusza.
W przesłanie parafiadowe – wychowania młodego pokolenia poprzez wiarę,
kulturę i sport – głęboko wierzył i uznać je należy za wyjątkowe dzieło
jego życia. Za niezliczoną ilość spotkań, wiele inicjatyw, kursów i
programów, setki obozów parafiadowych, ponad dwadzieścia
Międzynarodowych Finałów Parafiadowych wdzięczne mu będzie szerokie
grono osób z Polski i z zagranicy: dzieci, młodzież, wychowawcy,
nauczyciele, sportowcy, ludzie kultury. Był osobą całkowicie pochłoniętą
promowaniu idei parafiadowej. Pozostaje nam wszystkim mieć nadzieję, że
siły, jakie jej poświęcił i dobro, jakie wzbudził w sercach wielu osób,
będą rękojmią Jego zbawienia.
W poniedziałek, 12 kwietnia o godz. 9.00 w Sanktuarium Matki Bożej
Nauczycielki Młodzieży odprawiona zostanie Msza św. w intencji o.
Józefa, na którą szczególnie zaproszone są osoby związane ze
Stowarzyszeniem Parafiada i realizowanymi przez Stowarzyszenie
programami.
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie!

Za: www.pijarzy.pl.