O. Sikora kierownikiem zakładu biblijnego w Poznaniu

Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Bronisław Marciniak, na podstawie § 226 Statutu UAM powołał o. dra hab. Adama R. Sikorę OFM (z Zakonu Braci Mniejszych) na stanowisko Kierownika Zakładu Egzegezy Starego i Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym.

Funkcję tę franciszkanin ma pełnić od 1 stycznia 2009 do 31 sierpnia 2012 roku. W skład tego Zakładu wchodzi trzech samodzielnych pracowników naukowych, jeden niesamodzielny i dwóch doktorantów.

za: www.franciszkanie.net