Wystawa: Rola Kościoła w tradycji polskiej

30 stycznia br. w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otwarto wystawę zatytułowaną „Rola Kościoła katolickiego w kultywowaniu polskiej tradycji i tożsamości narodowej”.

Honorowy patronat nad wystawą objął bp Jan Tyrawa, ordynariusz diecezji bydgoskiej. Witając przybyłych gości dyrektor muzeum prof. Adam Sudoł podkreślił niepowtarzalną rolę, jaką Kościół zawsze odgrywał w kształtowaniu tożsamości narodowej Polaków udających się na emigrację. W uroczystości otwarcia wystawy, jako przedstawiciel Towarzystwa Chrystusowego, uczestniczył ks. Wiesław Wójcki, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu.

Wśród eksponatów prezentowanych na wystawie można zobaczyć ornat kard. Augusta Hlonda oraz strój ks. Ignacego Posadzego, w którym odwiedzał Polaków w Ameryce Południowej.

za: www.chrystusowcy.pl