O szansach dialogu międzyreligijnego

Czy dialog teologiczny z muzułmanami jest możliwy? Pytanie to podejmuje kard. Jean-Louis Tauran, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, w wywiadzie zamieszczonym w „L’Osservatore Romano” z 4 stycznia.

Nawiązuje w nim do listu Benedykta XVI, zamieszczonego niedawno we wstępie do książki włoskiego senatora Marcello Pery „Dlaczego mamy uważać się za chrześcijan? (Liberalizm, Europa, etyka)”. W dokumencie papieskim dopatrywano się zaprzeczania możliwości dialogu między religiami.

Francuski purpurat przytacza dokładnie odnośny tekst Papieża. Napisał on do autora książki: „Dobrze wyjaśnia pan, że dialog między religiami w ścisłym znaczeniu tego słowa nie jest możliwy. Natomiast bardzo palący jest dialog między kulturami, który pogłębia kulturowe następstwa zasadniczej decyzji religijnej”.

Szef watykańskiej dykasterii zwraca uwagę na wyrażenia „w ścisłym znaczeniu tego słowa” i podkreśla, że papież postępuje zgodnie z dokumentem Kongregacji Nauki Wiary „Dominus Iesus”, który rozróżnia między wiarą chrześcijańską w prawdę Boga w Trójcy Świętej a wierzeniami innych religii. Nie jest zatem możliwy dialog teologiczny chrześcijan nawet z innymi monoteistami, gdyż mają oni inną koncepcję Boga, wierząc w Słowo Boże, które jest Osobą. Równocześnie jednak możliwy jest dialog z wyznawcami innych religii na tak bardzo religijne w istocie tematy, jak stworzenie, życie, rodzina, modlitwa, post czy życie wieczne – podkreśla kard. Tauran. Przytacza wypowiedziane przez Benedykta XVI na rozpoczęcie pontyfikatu słowa o potrzebie budowania mostów przyjaźni ze wszystkimi religiami.

Przewodniczący Papieskiej Rady przypomina też liczne inicjatywy Stolicy Apostolskiej na rzecz współpracy z wyznawcami innych religii. Duże oczekiwania wiązane są z najbliższym, planowanym pod koniec lutego w Rzymie spotkaniem komitetu mieszanego kierowanego przezeń urzędu i muzułmańskiego uniwersytetu al-Azhar. Dialog z tradycyjnymi religiami Czarnego Lądu będzie jednym z tematów zbliżającego się specjalnego zgromadzenia Synodu Biskupów dla Afryki.

Poruszając sprawę stosunków z wyznawcami hinduizmu, kard. Tauran podkreśla, że obecny konflikt w Indiach ma charakter nie tyle religijny, co społeczno-polityczny.

za: www.niedziela.pl