Uroczystość Objawienia Pańskiego dniem wsparcia polskich misjonarzy

W uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną popularnie świętem Trzech Króli, w kościołach całej Polski zbierana jest składka na rzecz misji. Środki przeznaczane są na wspieranie działalności polskich misjonarzy oraz na utrzymanie Centrum Formacji Misyjnej, gdzie odbywa się przygotowanie do pracy misyjnej.

Tegoroczna zbiórka przebiega pod hasłem "Oni czekają na Nadzieję". Te słowa towarzyszą też rozpoczętej w Nowy Rok akcji "Misyjny SMS".

Przypadająca 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, która zamyka cykl świąteczny Bożego Narodzenia, to dzień związany z misjami i głoszeniem Ewangelii całemu światu. Jest to dzień misji, ponieważ upamiętnia pierwsze zetknięcie się pogan z Chrystusem. Jego wyrazem jest pokłon złożony Zbawicielowi przez Trzech Mędrców ze Wschodu.

Ofiary zbierane wówczas na tacę w polskich parafiach będą przeznaczone na tzw. fundusz misyjny, służący polskim misjonarzom. Dzięki niemu funkcjonuje też Centrum Formacji Misyjnej.

Święto Trzech Króli to również okazja do tego, aby informować o działalności polskich misjonarzy i w sposób szczególny pamiętać o nich w modlitwie.

Nową inicjatywą Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, łączącą się ze zbiórką organizowaną 6 stycznia na rzecz misji, jest akcja "Misyjny SMS". Od 1 stycznia 2009 r. można wspomóc polskich misjonarzy, wysyłając SMS o treści "Misje" na numer 72032. Specjalny numer charytatywny uruchomiony został przy współpracy z operatorami sieci komórkowych Era, Plus, Play i Orange. Koszt SMS-a to 2,44 zł z VAT. Operatorzy nie będą pobierać prowizji, stąd cała suma (potrącona o podatek VAT) przeznaczona zostanie na pomoc misjom.

Uroczystość Trzech Króli jest również Misyjnym Dniem Dzieci – w wielu diecezjach odbędzie się wówczas zakończenie i podsumowanie inicjatywy "Kolędnicy Misyjni", prowadzonej przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Mali kolędnicy tym razem zbierali pieniądze na pomoc dla swoich rówieśników w Papui Nowej Gwinei.

***
Każdego roku Komisja Episkopatu Polski ds. Misji przeznacza na pomoc dla polskich misjonarzy około 4 mln zł. Pieniądze te finansują m.in. projekty medyczne, edukacyjne i charytatywne w krajach misyjnych, a także wspierają działalność Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, które przygotowuje misjonarzy do ich przyszłej pracy.

Obecnie na misjach w 94 krajach świata pracuje 2117 polskich misjonarzy. W tej liczbie jest 304 księży diecezjalnych (tzw. fideidonistów), 1144 księży i braci zakonnych, 635 sióstr zakonnych oraz 34 osoby świeckie. Komisja Episkopatu Polski ds. Misji wspiera pracę ewangelizacyjną misjonarzy i pomaga im w budowie i utrzymaniu kościołów, ale także w prowadzeniu szpitali, szkół, przedszkoli i domów opieki, w walce z głodem i ubóstwem ludzi, wśród których żyją i pracują.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność Centrum Formacji Misyjnej, działającego już od 25 lat. Komisja Misyjna Konferencji Episkopatu Polski powołała CFM do istnienia w 1984 r. Jego celem jest przygotowanie nowych misjonarzy spośród księży diecezjalnych, zwanych fideonistami, osób świeckich, a także zakonnych, których zgromadzenia nie dysponują własnymi ośrodkami formacji misyjnej. Centrum Formacji Misyjnej służy także swą gościnnością misjonarzom, przebywającym w Polsce.

Polskie Centrum Formacji Misyjnej jest ośrodkiem międzynarodowym, jednym z nielicznych na świecie, jeśli chodzi o przygotowanie przyszłych misjonarzy. Dotąd przygotowywali się w CFM misjonarze pochodzący przede wszystkim z Polski, ale także Słowacji, Ukrainy i Litwy.

BP KEP