‚Oby ta pozycja służyła powrotowi do źródeł’

091127b.jpg „Ilość prób tłumaczeń Pism św. Franciszka z Asyżu na język polski można porównać z ilością tłumaczeń Pisma św.” – przekonywał biblista i rektor seminarium franciszkanów o. dr Piotr Gryziec. W czwartek w Krakowie odbyła się sesja naukowa połączona z prezentacją najnowszego wydania „Pism św. Franciszka z Asyżu”. Publikację przygotowało Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”.


Tezę postawioną przez
franciszkanina potwierdził kapucyn o. prof. dr hab. Roland Prejs,
wyliczając chronologicznie wszystkie zabiegi podejmowane w przekładaniu
dzieła na język polski w nowożytnej historii.  

Szef Wydawnictwa o. Stefan Tuszyński,
choć zapewnia, że dzieło z 2009 roku wykorzystuje najnowsze
badania naukowe, to jednak „warto dalej poszukiwać pism św. Franciszka
w różnych kodeksach średniowiecznych”.  

„Nigdy bowiem nie osiągniemy
tłumaczenia doskonałego. Nie ma idealnego, aby uznać kres badań”
– dodaje o. Gryziec. 

Podczas sesji teolog duchowości
franciszkańskiej o. dr Andrzej Zając mówił o sensie i ogromnym znaczeniu
pisanego słowa w Wiekach Średnich. „Bo nie było dostępne dla wszystkich”
– twierdzi zakonnik. 

Zdaniem organizatorów sesja miała
zachęcić wszystkich do lektury tej książki. „Oby ta pozycja
służyła powrotowi do źródeł” – życzył wszystkim uczestnikom
wikariusz prowincji o. Paweł Dybka. 

Wśród pism św. Franciszka są 
m.in.: autografy, laudy i modlitwy, reguły zakonu, listy do ministrów,
duchownych, kustoszów, do św. Antoniego, do św. Klary i sióstr,
do Hugolina z Ostii, do Jakobiny z Settesoli, do całego Zakonu, do
rządców narodów, do wiernych, ostania wola napisana do św. Klary,
Testament, napomnienie, przypowieści, „logia” i sentencje oraz
cenne do nich komentarze.  

jms

Za: Franciszkanie.