Orędzie z okazji Uroczystości św. Franciszka – video

091004b.jpg Z okazji Jubileuszu 800 lecia Reguły Zakonu Braci Mniejszych o. Filemon Janka OFM, Prowincjał Prowincji św. Franciszka z Asyżu skierował okolicznościowe słowo do wszystkich odwiedzających zakonną stronę internetową.