Osiem wieków Sióstr Klarysek

Konferencja Ministrów Generalnych Pierwszego Zakonu i TOR skierowała specjalny list z okazji 800-lecia powstania Zakonu Ubogich Sióstr Świętej Klary. List rozpoczynają słowami:

 
Wciąż żywe jest wspomnienie obchodów założenia Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego, a już kierujemy nasze myśli do roku 2012, w którym będziemy dziękować Panu za 800 lat konsekracji św. Klary w Porcjunkuli. Rocznica ta nie jest wspominaniem chwalebnej przeszłości, lecz wydarzeniem, które staje się pamiątką mającą na celu „zaczerpnięcie także z własnej historii dalszego bodźca dla odnowienia woli służenia Kościoła”. Powołane przez Ducha do naśladowania Chrystusa ubogiego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, żyjące świętą Ewangelią w posłuszeństwie, bez własności i w czystości, jesteście strażniczkami charyzmatu klariańskiego, kobietami konsekrowanymi, które współdziałają ze światem kontemplując znaki zasiewane przez Ducha i rozprzestrzeniane przez Niego w historii. Wsłuchane w głos Boga, dzisiaj nadal przemawiacie do serc kobiet i mężczyzn naszych czasów językiem miłości, którego słowa zakorzenione są w egzystencji zamieszkanej przez Boga.