Oświadczenie TV PULS

"W obliczu ukazujących się informacji prasowych Telewizja Puls po raz kolejny informuje, że decyzja KRRiT o zmianie koncesji Telewizji Puls ze specjalistycznej na uniwersalną ze stycznia 2007 r. jest ostateczna i wiążąca" – poinformowało 3 grudnia biuro prasowe TV PULS w oświadczeniu przesłanym KAI.

Stacja komentuje w ten sposób informacje prasowe sugerujące, że skarga TVN do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję KRRiT o zmianie koncesji PULSU wciąż czeka na rozstrzygnięcie sądowe.

W przesłanym KAI oświadczeniu, biuro prasowe stacji poinformowało, że "w obliczu ukazujących się informacji prasowych Telewizja Puls po raz kolejny informuje, że decyzja KRRiT o zmianie koncesji Telewizji Puls ze specjalistycznej na uniwersalną ze stycznia 2007 r. jest ostateczna i wiążąca".

KRRiT zmieniła TV PULS koncesję z wyspecjalizowanej na uniwersalną w styczniu 2007 r. Według poprzedniej koncesji stacja musiała przez 70 proc. czasu nadawania emitować audycje i przekazy społeczno-religijne. Po zmianie koncesji cały program miał mieć charakter uniwersalny, ale treści religijne miały w nim stanowić nie mniej niż jedną godzinę w dobowym czasie emisji programu.

W oświadczeniu poinformowano, że "zmiana koncesji na uniwersalną nie została też skutecznie podważona przez TVN w postępowaniu o stwierdzenie jej nieważności, gdyż KRRiT odrzuciła wniosek TVN w tej sprawie. Oznacza to, że KRRiT jest związana ostateczną decyzją o zmianie koncesji i nie jest możliwe podniesienie zarzutów nieważności zmiany koncesji w żadnym innym postępowaniu".

Oświadczenie stacji odnosi się także do informacji prasowych w "Rzeczpospolitej" z 28 listopada i "Dzienniku" 2 grudnia, przypominających o skardze, jaką TVN wystosował do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zmiany koncesji TV PULS z wyspecjalizowanej na uniwersalną. "Sprawa ze skargi TVN, na którą powołuje się prasa dotyczy wyłącznie zaskarżenia rozszerzenia koncesji o przyznane TV PULS nowe częstotliwości w Nowym Sączu, Katowicach, Wrocławiu i Szczecinie, i jest sytuacją sprzecznych interesów wynikającą z konkurencji o nowe nadajniki. KRRiT decydując się na rozszerzenie koncesji o nowe nadajniki dla Telewizji PULS była związana ważną decyzją o zmianie koncesji na program uniwersalny. W takiej sytuacji uważamy formułowanie zarzutu przez TVN o nieważności rozszerzenia koncesji o nowe częstotliwości za działania w złej wierze.

Zdaniem Dariusza Dąbskiego, prezesa Zarządu TV PULS, stacja ma ważną koncesję, a zmiana jej jest prawomocna i nie ma możliwości prawnych jej zaskarżenia przez konkurencję. "Postępowanie sądowo-administracyjne ze skargi TVN dotyczy jedynie zaskarżenia decyzji Przewodniczącego KRRiT o przyznanie Telewizji PULS nowych nadajników, a nie sprawy o unieważnienie koncesji. Wyrażamy swoje ubolewanie i oburzenie, że w tych warunkach eksperci medialni związani z TVN rozpowszechniają nierzetelne, nieprawdziwe i szkodzące spółce TV PULS informacje. Nasz cel jest spójny z interesem polskiego widza, do którego chcemy dotrzeć na równych z innymi nadawcami warunkach, dając mu wybór i przez to zwiększając pluralizm rynku telewizyjnego. Rozszerzenie koncesji o nowe częstotliwości przybliża nas do tego celu, a mam nadzieję, że już wkrótce jego osiągnięcie umożliwi szybka cyfryzacja” – uważa Dąbski.

za: www.niedziela.pl