Pallotyni – Austria: Najwyższe odznaczenie Wiednia dla polskiego kapłana

Polski ksiądz-pallotyn Edward Daniel, kanonik wiedeńskiej katedry św. Szczepana został uhonorowany Złotą Odznaką za Zasługi dla Wiednia. W ten sposób władze stolicy Austrii, a zarazem kraju związkowego wyraziły uznanie dla jego działalności na rzecz dialogu międzyreligijnego. Uroczystość odbyła się 27 października w Sali Herbowej wiedeńskiego ratusza.

 
W laudacji członek Rady Miasta, Christian Oxonitsch podkreślił, że to wysokie odznaczenie jest wyrazem uznania za wieloletnie zaangażowanie ks. Daniela w dialog ekumeniczny i międzyreligijny w jednej z największych, a zarazem najtrudniejszych dzielnic Wiednia, gdzie pracował jako proboszcz. Z jego inicjatywy 17 stycznia 2004 roku, z okazji Dnia Judaizmu, odbyły się po raz pierwszy rozmowy Żydów i chrześcijan na temat ich wiary. Ks. Daniel rozszerzył następnie tę inicjatywę również na muzułmańskich mieszkańców dzielnicy.

Edward Daniel urodził się w 1935 r. w Tychach. Wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów) a święcenia kapłańskie otrzymał w 1967 r. Od 1986 r. pracował w Wiedniu. Był wikariuszem, a następnie – od 1 sierpnia 1987 roku – proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w jednej z centralnych dzielnic Wiednia. Zawsze starał się o dobrą współpracę między duchowieństwem a świeckimi. W marcu 1998 r. ks. Daniel został członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Wiedeńskiej. W latach 1999-2009 pełnił funkcję dziekana dekanatu Favoriten, który pod względem liczby ludności oraz katolików stanowi „miasto w mieście".

Od grudnia 2009 roku jest kanonikiem honorowym katedry św. Szczepana w Wiedniu – pierwszym Polakiem piastującym tę godność. „Przez ponad 20 lat pracy dla Kościoła Austrii stałeś się jednym z najbardziej rozpoznawanych i lubianych kapłanów" – powiedział wówczas kard. Schönborn.

Źródło: eKAI [ts (KAI)/ms, 2010-10-29]

Za: InfoSAC 01/11/2010 [33]