Pallotyni: Przesłanie Generalnej Rady Koordynacyjnej po II Kongresie Generalnym ZAK

100425f.png Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich sióstr i braci w Zjednoczeniu!
W tych dniach pragniemy wyrazić Bogu dziękczynienie za wzbogacające i pełne nowego życia doświadczenia, które przeżywali uczestnicy II Kongresu Generalnego. Miał on miejsce w zeszłym tygodniu w Rocca di Papa, niedaleko Rzymu. Kongres poświęcony był tematowi „Od wizji do misji w komunii z Maryją”.

Wygłoszone konferencje dotyczące wizji Zjednoczenia, pojęcia bycia
apostołem oraz naszej misji wzbogaciły nas duchowo, intelektualnie a
także rozpaliły w nas zapał do misji. Czuliśmy się uprzywilejowani
słuchając świadectw członków ZAK – u  o ich zaangażowaniu w pallotyńskim
apostolstwie: w formacji naszych członków, na rzecz misji, w
apostolstwie dzisiejszej młodzieży. Podejmowaliśmy tez wspólnie
rozważanie o naszej posłudze w kościele lokalnym i o tym jak apostołować
w rodzinie.  

Jednodniowa pielgrzymka do Rzymu, w niedzielę 11 kwietnia, pozwoliła
nam nawiedzić miejsca związane z życiem i apostolską posługą św.
Wincentego. Rozgrzewającym serce było doświadczenie przeżyte na placu
św. Piotra podczas modlitwy Regina Caeli, kiedy mieliśmy
świadomość, że nasza obecność jest świadectwem dla innych oraz, że każdy
z nas jest małą cząstką w morzu członków i współpracowników ZAK – u.
Msza św. sprawowana przez nas jako międzynarodową rodzinę pallotyńską w
sercu Kościoła i naszej wiary dała nam głębokie poczucie bycia dziećmi
należącymi do Kościoła Powszechnego. Tę przynależność odczuliśmy bardzo
głęboko.

Podejmowaliśmy też konkretne sugestie dla naszego życia w dzisiejszym
Kościele. Pragniemy, aby wysłuchane konferencje i wymiana doświadczeń
zainspirowały nas do działania oraz byśmy realizowali ich treści w
naszym apostolstwie w parafiach oraz we wspólnotach ZAK – u, aby
nieustannie dokonywało się  w nas przejście od wizji do misji w komunii z
Maryją. Przedstawiciele krajów obecnych na Kongresie otrzymali na
drodze losowania nowe wizerunki Matki Bożej,  pochodzące z
poszczególnych krajów świata. Niech Maryja nas prowadzi w życiu modlitwy
i pomaga nam żyć w bliskiej więzi z Jezusem.  

Krótko po zakończeniu Kongresu ZAK – u w Rocca di Papa członkowie
Generalnej Rady Koordynacyjnej spotkali się na swoim corocznym zebraniu w
Centrum św. Wincentego Pallottiego w Grottaferrata. Spotkanie to było
doświadczeniem Wieczernika, gdzie wszyscy oświeceni światłem Duchem
Świętym i umocnieni miłością spotkali się ponownie, aby odczytywać znaki
czasu i poszukiwać nowych dróg dla naszego pallotyńskiego życia.
Światło Ducha Świętego otrzymane na Kongresie, dobra atmosfera i
entuzjazm towarzyszyły nam podczas podsumowania tych dni pallotyńskiego
spotkania oraz podejmowania planów na przyszłość.

Podczas zebrania zauważyliśmy, iż obecnie
członkowie Zjednoczenia powinni pełniej zaangażować się w realizację
wizji św. Wincentego Pallottiego oraz misji, w służbie Kościołowi, w
Kościele oraz by razem być i tworzyć Kościół  

Pragniemy, aby ten ogień Kongresu płonął również w naszych krajach,
wspólnotach, parafiach i rodzinach: jako członkowie Zjednoczenia
pragniemy być w dzisiejszym świecie i Kościele prawdziwymi apostołami i
świadkami nadziei. Nasza misją jest służyć razem w duchu komunii
wszystkim potrzebującym, w sposób szczególny rodzinom, młodzieży i
dzieciom. Otwórzmy nasze serca na miłosierną miłość Boga, aby On sam
uzdolnił nas do wypełnienia powierzonej nam misji. 

Generalna Rada Koordynacyjna ZAK

Za: www.pallotyni.pl.