Pauliści: Kapituła generalna

100427a.png "Charyzmat pauliński jako odpowiedz apostolska ks. Alberione na wyzwania dzisiejszych czasów" to temat 9. Kapituły Generalnej Towarzystwa Świętego Pawła, która rozpoczęła się 25 kwietnia w Ariccia k. Rzymu i potrwa do 15 maja 2010 r.
Kapituła generalna, która jest najszerszym i najbardziej znaczącym wyrazem jedności i solidarności wszystkich członków [zgromadzenia], jest najwyższym organem władzy i ma jurysdykcję nad całym zgromadzeniem.

W wypełnianiu swojego zadania powinna sprzyjać rozwojowi i spójności
instytutu oraz być gwarancją wierności duchowi Założyciela (art. 210
Konstytucji Towarzystwa Świętego Pawła).

Zobacz galerię.

Za: www.paulus.org.pl.