Paulistki: Poświęcenie księgarni w Warszawie

Nowa księgarnia została otwarta dn. 8 września 2010 r. w Warszawie przy ul. Kredytowej 8. Jej uroczystego poświęcenia dokonał ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski.

 
Położona w centrum stolicy, prowadzona jest przez siostry paulistki, zgromadzenie zakonne, którego misją jest ewangelizacja przez środki społecznego przekazu.

Warszawska księgarnia należy do sieci księgarń prowadzonych przez paulistki i paulistów na całym świecie.

Z woli założyciela obu zgromadzeń, błogosławionego ksiedza Jakuba Alberione (1884-1971) księgarnie paulińskie są miejscami przepowiadania Słowa Bożego i traktowane są przez pracujące tam zakonnice i zakonników jako miejsca służby wiernym.

Za. www.paulus.org.pl