Licheń: Pielgrzymka Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego

Więźniowie Polityczni Okresu Stalinowskiego z całego kraju przybyli dziś na VII pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym.  

 
„Pierwsza pielgrzymka do Lichenia miała miejsce 7 lat temu. Pomysł jej zorganizowania powstał po to, aby dziękować Bogu za to, że przeżyliśmy. Jednocześnie chcemy pamiętać o tych, którzy nie mieli tyle szczęścia i zginęli z rąk oprawców – sługusów reżimu stalinowskiego. Pamięć o nich musi trwać" – powiedział Zenon Wechmann, prezes Zarządu Oddziału „Wielkopolska" i członek Zarządu Głównego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Warszawie.   

O godz. 12:00 w licheńskiej bazylice została odprawiona Masza św. w intencji wszystkich represjonowanych przez reżim komunistyczny.

„Byliście w tamtych czasach po prawej stronie barykady i nie chcieliście przystać do sytemu totalitarnego. Powiedzieliście temu systemowi „nie". Nie każdego na to stać. I zapłaciliście za to bardzo wysoką cenę – więzienia, obelg, szykan. Niektórzy z Was zapłacili największa cenę – oddali swoje życie. Dlatego Wam wszystkim, więźniom okresu stalinowskiego, należy się szacunek i podziw za doznane krzywdy. Jesteście przykładem męstwa i bohaterskiej walki o wolną i suwerenną Polskę, w której teraz możemy żyć" – powiedział w trakcie homilii ks. Robert Krzywicki, główny celebrans południowej liturgii.   

Po nabożeństwie wszyscy, którzy przybyli na pielgrzymkę, udali się pod pomnik Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, gdzie odśpiewano hymn państwowy, złożono kwiaty i odmówiono modlitwę w intencji wszystkich ofiar reżimu komunistycznego.  

Działalność Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego przyczyniła się do ujawnienia wielu nieznanych dokumentów i faktów dotyczących jedenastu lat bezkarnego  panoszenia się w kraju zbrodniczego, narzuconego Polsce systemu reżimu stalinowskiego. Według dostępnych źródeł tylko w latach 1944-1948 aresztowano około 150 tysięcy osób, a sądy wojskowe wydały 27 797 wyroków, w tym 2 500 wyroków śmierci.  

Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego zrzesza osoby, które w okresie reżimu działały na Rzecz niepodległości Państwa Polskiego, były wiezione w latach 1945-1956, wdowy po zamęczonych, zamordowanych i zmarłych członkach drugiej konspiracji oraz rodziny kombatantów.

Za: www.lichen.pl