Pielgrzymka osób konsekrowanych na Święty Krzyż

11
września zakonnice i zakonnicy spotykają się razem na Świętym
Krzyżu. Pielgrzymów przywitał o godz. 10.00 bp Kazimierz Gurda,
przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Osoby
konsekrowane z całej Polski wysłuchały konferencji
ks. dra
Kazimierza
Wójtowicza o charyzmatach w życiu
wspólnot
i osób konsekrowanych oraz świadectwa s.
Jadwigi
Kisielewskiej ze Zgromadzenia
Sióstr
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
(Siostry
Szarytki) i s.
Małgorzaty
Więcek ze Zgromadzenia
Sióstr
Służebniczek Najświętszej Maryi
Panny
Niepokalanie Poczętej (Siostry
Służebniczki
Starowiejskie).

O
godz. 11.30 siostry i bracia wzięli udział w Eucharystii, której
przewodniczył ordynariusz diecezji dandomierskiej ks. bp
Krzysztof Nitkiewicz.

Po
południu organizatorzy zaplanowali wspólną adorację Najświętszego
Sakramentu i Koronkę do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadzą
Siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu (Siostry
Nazaretanki).

Pielgrzymka
zakończy się ucałowaniem relikwii Krzyża Świętego.

Pierwsza
pielgrzymka osób konsekrowanych na Święty Krzyż została
zorganizowana w 2006 roku, na tysiąclecie monastycyzmu na Świętym
Krzyżu.

jms

 

 
 
Redakcja