Obchody Roku Jubileuszowego Rodziny Wincentyńskiej w kościele św. Krzyża w Warszawie

Obchody Roku Jubileuszowego 350 Rocznicy śmierci św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac dobiegają końca.  We wrześniu 2009 otwieraliśmy je w bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, świątynii wybudowanej w 300-lecie założenia Zgromadzenia Misji.  Kończymy go, Rodzina Wincentńska, w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego – odpust parafialny – w kościele św. Krzyża w Warszawie, Matce wszystkich Domów i kościołów Prowincji Polski Zgromadzenia Misji i najdłużej prowadzonej parafii w historii Zgromadzenia na świecie.


Obchody jubileuszowe zostały zaplanowane na trzy dni od wieczora w piątek 10 września do popołudnia w niedzielę 12 września. Oto szczegółowy program uroczystości, jednocześnie corocznego zjazdu Rodziny Wincentyńskiej:

PIĄTEK – 10 WRZEŚNIA 2010

po południu – przyjęcie uczestników, zakwaterowanie
18.00 – Wprowadzenie Relikwii św. Założycieli do kościoła św. Krzyża, a następnie Obłóczyny – uroczysta Msza św. w trakcie której seminarzyści naszej Prowincji po zakończeniu Seminarium Internum przyjmą z rąk Ks. Arkadiusza Zakręty CM Wizytatora Prowincji Polski Zgromadzenia Misji strój duchownych – sutanny
19.15 – Kolacja
20.00 – 22.00 – Wieczór modlitw z Założycielami

SOBOTA – 11 WRZEŚNIA 2010

8.30 – 9.30 – Śniadanie
10.00 – Modlitwa przy Relikwiach Św. Wincentego i Św. Ludwiki
Zwiedzanie świętokrzyskiej świątyni
w dolnym kościele – spotkanie przybyłych przedstawicieli Rodziny Wincentyńskiej – Przedstawienie się poszczególnych grup i czas na świadectwa o swojej działalności
13.00 – Obiad
14.30 – Pielgrzymka do grobu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, zwiedzanie Warszawy, spotkanie w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia Prowincji Warszawskiej na Tamce
18.00 – Uroczysta Msza św. pod prewodnictwem Metropolity Warszawskiego Abp Kazimierza Nycza
19.15 – Kolacja
20.30 – Okolicznościowy Koncert – Te Deum Laudamus

NIEDZIELA – 12 WRZEŚNIA 2010

7.30 – 8.30 – Śniadanie
9.00 – 12.00 – w dolnym kościele – spotkanie przybyłych przedstawicieli Rodziny Wincentyńskiej; wystąpienia S. Stanisławy Kokoszy SM, Wizytatorki Prowincji WarszawskiejSióstr Miłosierdzia, Ks. Jacka Kuziela CM, Radcy Prowincji, duszpasterza parafii bł.  Anieli Salawy w Krakowie oraz Ks. Jerzego Górnego CM, Moderatora Krajowego Rodziny Wincentyńskiej. Na koniec spotkania głos zabierze ks. Wizytator Arkadiusz Zakręta CM.
13.00 – Uroczysta koncelebrowana Msza św. – kulminacja obchodów triduum odpustowego pod przewodnictwem Abp Tadeusza Gocłowskiego CM. W trakcie odpustowej liturgii zostanie poświęcony zrekonstruowany Ołtarz Najświętszego Sakramentu, który z woli Sługi Bożego Jana Pawła II nosi tytuł Ołtarza Ojczyzny.
po Eucharystii – obiad, rozjazd Uczestników

 
Więcej na: www.misjonarze.pl