Saletyni: Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej o pojednaniu ze starością

Pojednanie ze starością, to tytuł kolejnego, piątego już w tym roku numeru dwumiesięcznika La Salette. Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej wydawanego przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów. 

 
Kiedyś sędziwy ksiądz pytał młodego kapłana: "Jak to jest? Mam co jeść, gdzie mieszkać, w co się ubrać, a źle mi?" Wierzę, że zawartość niniejszego wydania „Posłańca", pomoże nam wszystkim w tym, „żeby nie było nam źle", i abyśmy się nie zestarzeli, szczególnie wtedy, kiedy przychodzi starość! – napisał we Wstępie do nowego Posłańca ks. Bohdan Dutko MS, redaktor naczelny.

W obecnym numerze Posłańca znajdziemy wywiad z Andrzejem Zalewskim – dziennikarzem radiowym prowadzącym audycję Ekoradio w Programi eI Polskiego Radia przeprowadzony przez Sylwię Sułkowską (Nie zmarnować starości). Z ks. Josefem von Rickenbach MS, dziewięćdziesięciodwuletnim Saletynem ze Szwajcarii o starości rozmawia ks. Piotr Szweda MS (Starość udała się Bogu), o patrzeniu na starość w dzisiejszym świecie pisze Tomasz P. Terlikowski (‘Bez’wartościowa starość).

W numerze Posłańca znajdziemy także ciekawe artykuły, komentarze biblijne na każdą niedzielę, felietony i refleksje (Pielgrzymować do starości; Starość, czyli moc świadectwa; Starość według religii niechrześcijańskich).

Możemy też przeczytać reportaże: 100 lat, jak z bicza strzelił, Piękno Ziemi Świętej, relację z podróży po wspólnotach saletyńskich na Madagaskarze oraz wiele innych ciekawych informacji. Zachęcamy do lektury i prenumeraty. Szczegóły na stronie internetowej: www.poslaniec.com.

ks. Piotr Szweda MS
rzecznik Prowincji

Strona www dwumiesięcznika: www.poslaniec.com