CFD Kraków – Salwatorianie: Inauguracja II roku Szkoły Formatorów

Dnia 6 września 2010 r. rozpoczął się drugi rok formacji w dwuletniej Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2009-2011. Uczestniczący w bieżącej edycji
Szkoły (2009-2011) rektorzy, prefekci, ojcowie duchowni oraz
mistrzowie postulatów i nowicjatów rozpoczęli go uroczystą Mszą
św. koncelebrowaną pod przewodnictwem bpa Stanisława Budzika,
sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Wśród
koncelebransów byli również przełożony prowincjalny Polskiej
Prowincji Salwatorianów ks. Piotr Filas SDS oraz odpowiedzialny za
tę inicjatywę formacyjną ks. Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD
Salwatorianów w Krakowie.

W
homilii biskup, który w latach 1998-2004 był rektorem WSD Diecezji
Tarnowskiej, przywołał słowa papieża Jana Pawła II z adhortacji
apostolskiej "Pastores dabo vobis" (dokument ten stanowi
„podręcznik" formacyjny Szkoły Wychowawców) i przypomniał, że
istotnym elementem seminaryjnej formacji duchowej jest połączone z
rozmyślaniem i modlitwą czytanie Słowa Bożego – lectio divina, a
pełne miłości poznanie i modlitewna zażyłość ze Słowem Bożym
mają szczególne znaczenie dla prorockiej posługi kapłana.

Reflektując
nad liturgicznymi tekstami dnia i wydarzeniem uzdrowienia przez
Jezusa człowieka z uschłą ręką kaznodzieja zwrócił uwagę, że
w wielkim dziele formacji pasterzy według Bożego Serca „nic (…)
nie da się dokonać bez Bożej łaski, bez pokornej prośby, aby
Dobry Pasterz nie opuszczał swojej owczarni, ale posyłał jej
swojego Ducha Miłości; aby Siewca Słowa hojnie rozsiewał ziarno
powołania na glebie swojego Kościoła".

Sekretarz
KEP mówił do zgromadzonych wychowawców seminaryjnych i formatorów
zakonnych: „bardzo potrzebujemy ludzi, którzy podejmą się
współpracy z łaską dawaną z wysoka. Ludzi, którzy przygotują
glebę na przyjęcie ziarna powołania, nawodnią ją i spulchnią.
Potrzeba tych, którzy będą przycinać ciernie i osty oraz odpędzać
ptaki powietrzne, aby nie wydziobały ziarna". Równocześnie
jednak odwołując się do pierwszego czytania mszalnego podkreślił
znaczenie miłości, która nie lekceważy prawdy, i gotowa jest
„ukarać ciało dla ratowania ducha"; potrzebę miłości
„mającej odwagę odciąć rękę, która gorszy, ale posiadającej
także Bożą moc, aby tę rękę uzdrowić".

 


 

Szkoła
Wychowawców Seminaryjnych prowadzona pod patronatem Komisji
Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa przygotowuje blisko
osiemdziesięciu wychowawców do pracy formacyjnej w seminariach.
Główny akcent położony jest na osobistą i integralną formację
formatorów realizowaną na trzech poziomach: ludzkim, intelektualnym
i duchowym.

W
drugim roku zajęć, podczas wykładów, konwersatoriów i warsztatów
zostaną podjęte newralgiczne tematy i dylematy wychowawcy, m.in.:
formacja sumienia, wybory i decyzje powołaniowe, życie
eucharystyczne i medytacja chrześcijańska, relacje we wspólnocie,
spowiedź św. i kierownictwo duchowe, stosowanie narzędzi
komunikacji, styl i kultura życia kapłańskiego. Całą formację
spaja codzienna lectio divina. Modlitwa Słowem Bożym jest kluczowym
doświadczeniem integrującym wszystkie poziomy formacji.

Szkołę
prowadzi ekipa Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie we
współpracy z gronem teologów, kierowników duchowych,
psychopedagogów z różnych ośrodków formacji w Polsce, a także z
zagranicy. Wykłady i konwersatoria w czasie trwającego
wrześniowego, siódmego z kolei, pięciodniowego spotkania (6-10
września 2010) prowadzą: ks. Bogusław Mielec, o. Józef Augustyn
SJ i o. Mieczysław Kożuch SJ.

Pełny
tekst homilii bpa Stanisława Budzika, więcej informacji na temat
Szkoły Wychowawców oraz innych propozycji formacyjnych Centrum
Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie na stronie:
www.cfd.sds.pl.

PSz

Za: www.sds.pl