Książki: Co to znaczy „seraficki”?

Św. Franciszka z Asyżu nazywamy serafickim świętym, serafickim Patriarchą, serafickim Ojcem, a jego zakon – zakonem serafickim. Jak jednak należy rozumieć określenie: "seraficki"? Próbę odpowiedzi na to pytanie podaje książka "Duchowość seraficka", stanowiąca 7 tom serii Bibliotheca Honoratiana.


Artykuł wstępny, autorstwa Romana Majerana, poświęcony jest średniowiecznej nauce na temat chórów aniołów – wśród których serafini zajmują miejsce najwyższe. Ideę serafickości Franciszka z Asyżu we wczesnej tradycji hagiografii franciszkańskiej analizuje br. Wiesław Block OFMCap. Artykuł br. Juliusza Pyrka OFMCap przedstawia ducha serafickiego w rozumieniu bł. Honorata Koźmińskiego. Temat ducha serafickiego w życiu pierwszych kapucynów według myśli o. Honorata podejmuje br. Andrzej Baran OFMCap, zaś opracowanie s. M. Antonelli Gawlik CSSF ukazuje serafickiego ducha sióstr felicjanek.

Według bł. Honorata duch seraficki jest przedstawiony w obrazie sześcioskrzydlatych Serafinów, których widział prorok Izajasz, albo jeszcze wyraźniej w obrazie Serafina, który ukazał się św. Franciszkowi podczas stygmatyzacji.

Autorzy kolejnych artykułów (Elżbieta Chychłowska WJ, Bogumiła Czemko CPSICM, Grzegorz Filipiuk OFMCap, Tomasz Płonka OFMCap, Julia Elżbieta Wąsala WNO i Ancilla Stasiowska CMBB) omawiają sześć cnót, które według o. Honorata wyrażają ducha serafickiego: ducha uwielbienia Boga, ducha poświęcenia bliźnim, seraficką pokorę, franciszkańską wzgardę świata, ducha świętego zapału oraz seraficką miłość Boga i bliźniego.

Cnoty te są przedstawione w odniesieniu do św. Franciszka, bł. Honorata, różnych zgromadzeń honorackich i wybitnych postaci do nich należących. Książka zawiera również: opracowanie ks. Stanisława Urbańskiego na temat nurtów duchowości katolickiej w Europie na przełomie XIX i XX wieku, artykuł ks. Czesława Parzyszka SAC, omawiający franciszkańskie cnoty św. Wincentego Pallottiego, oraz antologię tekstów dotyczących duchowości serafickiej.

Seria Bibliotheca Honoratiana jest wydawana przez Centrum Duchowości "Honoratianum" w Zakroczymiu od 2005 roku. Seria poświęcona jest tematyce franciszkańskiej i kapucyńskiej, a w szczególny sposób osobie bł. Honorata Koźmińskiego.

Do tej pory ukazały się następujące tytuły: Eucharystia skarbem Rodziny Honorackiej, red. Andrzej Baran OFMCap, Zakroczym 2005 (199 s.), Oblicza sprawiedliwości, red. Andrzej Baran OFMCap, Zakroczym 2005 (280 s.)., Powołanie honorackie, red. Agnieszka Kruszyńska, Zakroczym 2006 (288 s.), Kapucyni w Zakroczymiu – 250 lat obecności, red. Tomasz Płonka OFMCap, Sandomierz – Zakroczym 2008 (286 s.), W szkole świętości błogosławionego Honorata, red. Tomasz Płonka OFMCap, Sandomierz – Zakroczym 2008 (320 s.), Formy życia konsekrowanego w Rodzinie Honorackiej, red. Tomasz Płonka OFMCap, Sandomierz – Zakroczym 2009 (399 s.), Duchowość seraficka, red. Tomasz Płonka OFMCap, Zakroczym 2010 (397 s.).

tp / red.

"Duchowość seraficka", red. o. Tomasz Płonka OFMCap, Centrum Duchowości "Honoratianum", Zakroczym 2010, ss. 397.

W internecie: Centrum Duchowości "Honoratianum".