Kapucyni: Przeniesienie szczątków o. Serafina

Władze miasta Lwowa zezwoliły kapucynom na przeniesienie doczesnych szczątków sługi Bożego Serafina Alojzego Kaszuby OFMCap (1910-1977) do Winnicy. Obecnie jego grób znajduje na lwowskim Cmentarzu Janowskim. Wcześnie władze Winnicy wyraziły zgodę na pochowanie sługi Bożego w miejscowym kościele pw. Matki Bożej Anielskiej.

 
Świątynia jest częścią klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów. W czerwcu br. uroczyście obchodzono tam setną rocznicę urodzin o. Serafina, który pozostał w pamięci Polaków na Ukrainie, w Kazachstanie oraz z innych terenów byłego ZSRR jako „apostoł Kościoła milczenia" oraz „Włóczęga Boży".
 

 
o. Serafin Kaszuba (za: ekai.pl) – Sługa Boży o. Serafin Alojzy Kaszuba urodził się we Lwowie w 1910 r. Gdy miał 18 lat wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Formację seminaryjną odbył w Krakowie. W 1933 otrzymał święcenia kapłańskie. W 1936 r. ukończył z tytułem magistra studia filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wybuch II wojny światowej zastał go we Lwowie. Jesienią 1940 r., na własna prośbę, za zgodą swoich przełożonych, udał się na Wołyń, gdzie na rozległym terenie pozbawionym posługi duszpasterskiej kapłanów, w trudnych i niebezpiecznych warunkach służył tamtejszej wspólnocie wiernych. W 1958 r. otrzymał od władz miasta Równe na Wołyniu administracyjny zakaz wypełniania funkcji kapłańskich.

O. Serafin nie zgodził się z krzywdzącą decyzją władz, dlatego rozpoczął ukrytą, w pojęciu sowieckich władz – nielegalną pracę apostolską. Z narażeniem się na utratę wolności, a nawet życia, odwiedzał wiernych, głosił im Ewangelię, udzielał sakramentów świętych. Ścigany przez władze, szkalowany w prasie, pozbawiony prawa stałego zamieszkania, do 1963 r., jako wędrowny apostoł, służył wiernym od rozległych terenach Związku Radzieckiego.

Nieustannie ścigany przez wrogów religii, udał się jesienią 1963 r. do Kazachstanu, gdzie pełnił dalej swoje obowiązki, stając się wędrownym duszpasterzem dla tamtejszych katolików. Również tam nie zaznał spokoju – został bowiem aresztowany, skazany na wygnanie, a następnie zamknięty w zakładzie odosobnienia, skąd uciekł, aby dalej pełnić swoją posługę. W swojej pracy duszpasterskiej poświęcał się całkowicie bliźnim.

W 1969 r. przyjechał do Polski, odwiedził współbraci zakonnych i rodzinę, podleczył się i rok później wrócił do Kazachstanu. Umęczony pracą i chorobami zmarł we Lwowie 20 września 1977 r. i został pochowany na Cmentarzu Janowskim. Na jego grobie wypisano słowa św. Pawła Apostoła, które streszczają całe jego życie: "Stałem się wszystkim dla wszystkich".

 

 
W tym roku Bracia Mniejsi Kapucyni w szczególny sposób świętują setną rocznicę urodzin swojego współbrata o. Serafina Kaszuby. Do najbliższych wydarzeń związanych z rocznicą należy sesja naukowa organizowana w Krakowie i zaplanowana na 27 września.

Szczegółowy plan sesji naukowej – pdf

Zobacz galerię zdjęć o. Serafina Kaszuby

Przeczytaj artykuły na naszej stronie o Słudze Bożym Serafinie Kaszubie