Katolickie Gimnazjum Michalitów w Markach reaktywowane

Po 54 latach od upaństwowienia michalickciej placówki w Markach i przemianowania jej na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 1 IX 2010 r. zostało reaktywowane Katolickie Gimnazjum im. bł. Bronisława Markiewicza. 


Pierwsza szkoła tego typu powstała w 1938 r. jako Gimnazjum Mechaniczne. Rozkwit tej dydaktycznej placówki przypadł na okres II wojny światowej i także w tym czasie został brutalnie przerwany wysiedleniem michalitów i wychowanków z Marek-Strugi 1 VIII 1944 r.

Uroczystości reaktywowania i zarazem powołania nowej szkoły rozpoczęły się 30 VIII 2010 r. pierwszym zebraniem rady pedagogicznej oraz spotkaniem rodziców uczniów katolickiego gimnazjum.

Centralna uroczystość miała miejsce 1 IX 2010 r. Uczniowie, rodzice, zaproszeni goście z Przełożonym Generalnym ks. Kazimierzem Radzikiem, Burmistrzem Marek panem Januszem Werczyńskim o godz. 16.00 zgromadzili się na Eucharystii, której przewodniczył Generał Michalitów koncelebrując ją z ks. prof. Józefem Mandziukiem (UKSW), prefektem szkoły ks. Grzegorzem Sprysakiem oraz dyrektorem szkoły ks. Marcinem A. Różańskim.

Po Eucharystii w auli Ośrodka Szkolno-Wychowawczego odbyła się druga część uroczystości na którą składało się powitanie uczniów i zebranych gości, złożenie przysięgi dyrektorskiej przez ks. Różańskiego, przemówienia, prezentacja multimedialna „Założenia systemu wychowawczego szkoły" oraz pamiątkowe zdjęcia.

Następnie zebrami goście udali się do odremontowanego budynku szkoły, gdzie ks. Generała Radzik poświęcił sale dydaktyczne, uczniowie spotkali się z gronem nauczycieli i wychowawcą klasy panią Marzeną Tryznowską, a zebrani goście zwiedzali wystawę malarską autorstwa Katarzyny Listwon „Młochowskie Obrazy Biblijne". Całość zakończyła wspólna kolacja w budynku Kurii Generalnej.

Dyrektor Katolickiego Gimnazjum oraz Rada Pedagogiczna składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, dzięki którym powstała ta szkoła. Szczególnie słowa kierują w stronę ks. Sylwestra Szwajcy, przełożonego michalickiej wspólnoty za serce i pomoc w przeprowadzeniu remontów oraz Przyjaciołom Katolickiego Gimnazjum za finansowe wspieranie powstania sali multidemdialnej oraz pracowni internetowej.