Pierwsze śluby sióstr PDDM

100216b.png 10 lutego 2010 roku, w 86. rocznicę powstania zgromadzenia sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, w kaplicy Domu Prowincjalnego w Warszawie odbyła się uroczystość złożenia pierwszej profesji zakonnej dwóch nowicjuszek, Emilii i Moniki.
Eucharystii przewodniczył ks. Roman Mleczko, przełożony regionalny Towarzystwa św. Pawła, który w homilii podkreślił radosny wymiar konsekracji zakonnej oraz odniósł się do chrztu jako źródła, którego konsekracja jest pogłębieniem.

"Skutkiem chrztu i chrześcijańskiego życia jest poczęcie się Chrystusa w nas, tak jak to miało miejsce w Maryi w momencie Zwiastowania, w którym spotkały się wola Boga z wolą człowieka: Oto poczniesz i porodzisz Syna oraz Oto ja, Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa (…)

W czasie profesji to człowiecze "chcę" zajmuje miejsce królewskie, ono was konsekruje Chrystusowi. Chcecie być oblubienicami, poprzez ślub czystości chcecie wyrazić Chrystusowi swoją miłość, poprzez ślub posłuszeństwa złożyć Jemu w darze swoją wolność, a poprzez ślub ubóstwa wyznać Go swoim najwyższym bogactwem (…)

Wracajcie do tego "chcę" jako do źródła i korzeni swojej miłości. pielęgnujcie je, abyście w świętości waszego dzisiejszego "chcę" mogły się odradzać, umacniać. Niech ono będzie dojrzałe, a więc stałe, niezmienne i radosne, jak "chcę" Maryi przy Zwiastowaniu – jej "chcę" było godne Boga, stałe i nieodwracalne, pewne i radosne, bo uwierzyła, że dla Boga naprawdę nie ma nic niemożliwego".

Życzymy s. M. Monice i s. M. Emilii wytrwania na drodze naśladowania Chrystusa bardziej z bliska i stawania się Jego doskonałymi Uczennicami.

Za: www.paulus.org.