Witebsk: Daj mi wszystko!

100216a.png W drugiej połowie stycznia w Drui (diecezja witebska) odbyły się dwa turnusy rekolekcji dla młodzieży prowadzone przez salwatorianów we współpracy z siostrami eucharystkami oraz marianami. Uczestniczyło w nich 60 osób z terenu diecezji Witebskiej. Tematem spotkań były słowa „Daj mi wszystko!”. Inspiracją była przypowieść o synu marnotrawnym, która jest nazywana „Ewangelią w ewangelii”. Stała się ona punktem wyjścia do rozważań na temat poszukiwania sensu życia, miłości i poznania siebie.

Swoistą atmosferę w przeżywaniu tego czasu tworzyło miejsce rekolekcji, jakim był pobernardyński kompleks klasztorny, którym obecnie opiekują się Marianie.

Styczniowe spotkania rekolekcyjne odbyły się po raz trzeci i są częścią cyklu spotkań, które mają na celu pomoc w formacji chrześcijańskiej i wspieraniu rozeznania własnego powołania.

/TD/