Pogrzeb śp. o. Stefana Zalewskiego

100206b.png Z udziałem ks. bpa Władysława Bobowskiego i dużego grona
redemptorystów, księży diecezjalnych i sióstr zakonnych odbył się
pogrzeb śp. o. Stefana Zalewskiego. Uroczystości miały miejsce 5 lutego
br. w Tuchowie. Mszy św. pogrzebowej w kościele sanktuaryjnym Matki
Bożej Tuchowskiej przewodniczył ks. bp Bobowski, a kazanie wygłosił
prowincjał o. Ryszard Bożek. Smierć i pogrzeb o. Zalewskiego zbiegły
się w czasie z obradami Kapituły Prowincjalnej, toteż w pogrzebie
uczestniczyli współbracia w wielu wspólnot z kraju i zagranicy, którzy
brali udział w obradach. 

Śp. o. Stefan Zalewski przeżył 89 lat, 70 lat jako redemptorysta i 63
lata jako kapłan. W swoim życiu pełnił wiele funkcji – był profesorem
juwenatu, wykładowcą w WSD Redemptorystów, mistrzem nowicjatu,
przełożonym w kilku domach zakonnych, bardzo cenionym rekolekcjonistą,
spowiednikiem i kierownikiem duchowym wielu osób, zwłaszcza osób
zakonnych. Ostatnie lata życia spędził w klasztorze w Tuchowie,
cierpliwie i pogodnie znosząc dolegliwości choroby i podeszłego wieku,
do ostatnich dni dając piękne świadectwo życia oddanego Chrystusowi.

Za: www.redemptor.pl.