Redemptoryści: W Tuchowie obradowała Kapituła Prowincjalna

100206c.png W dniach 02-05 lutego 2010 roku w Tuchowie obradowała na swej II sesji XIV Kapituła Prowincjalna Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Uczestniczyło w niej 49 delegatów z różnych klasztorów w Polsce i trzech kontynentów, gdzie pracują redemptoryści polscy. Kapituła, rozpoznając nowe wyzwania, przed którymi stają redemptoryści Prowincji Warszawskiej, zajęła się opracowaniem Planu Pastoralnego 2010 – 2013. Na kolejne cztery lata zostało przyjęte hasło: „Z odnowioną nadzieją w nowe czasy”.


Kapituła zwróciła uwagę na posłanie redemptorystów do bezpośredniego przepowiadania Dobrej Nowiny, a także na potrzebę włączenia się w międzynarodowe inicjatywy podejmowane przez Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Na mocy decyzji podjętej przez XXIV Kapitułę Generalną jesienią 2009 roku Prowincja Warszawska stała się bowiem częścią nowej struktury w Zgromadzeniu nazwanej Konferencją Europejską.

o. Piotr Chyła CSsR
(Komisja ds. kontaktów z mediami)

Za: www.redemptor.pl.