Polscy obrońcy Grobu Bożego w Jerozolimie

100222b.png Rekolekcje Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Jerozolimskiego (Bożogrobców) odbyły się w dniach 19–21 lutego na Jasnej Górze. Nauki głosił ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Rekolekcje przebiegały pod hasłem ‘Jerozolima – nasza duchowa ojczyzna’, a uczestniczyli w nich członkowie rodzin Dam i Kawalerów Zakonu, w sumie ok. 100 osób. Wśród zebranych byli m.in. ks. inf. Marian Mikołajczyk – prepozyt Kapituły Bazyliki Archikatedralnej Częstochowskiej oraz Lidia Dudkiewicz, z-ca redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Zakon Rycerski w Polsce liczy 12 biskupów, 34 kapłanów, 115 świeckich mężczyzn i 40 Dam.

„Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego ma na celu wspieranie łacińskiego patriarchatu i chrześcijan w Ziemi Świętej – opowiada Karol Szlenkier, Komandor Zakonu, zwierzchnik w Polsce – Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego jest zakonem świeckim skupiającym w swoich szeregach jednak również osoby duchowne, wstępują do tego zakonu Damy i Kawalerowie (…) Działamy w Polsce już 15 lat jako zwierzchnictwo narodowe”.

„Nasze ćwiczenia rekolekcyjne, coroczne nacelowane są na Triduum Paschalne, jest to święto patronalne naszego Zakonu. Triduum Paschalne i Niedziela Wielkanocna wpisują się w charyzmat naszego Zakonu” – podkreśla Karol Szlenkier.

W piątek, 19 lutego Mszy św. odprawionej o godz. 20.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył i homilię wygłosił bp Kazimierz Ryczan, Komandor z Gwiazdą OESSH (łac. Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani – Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie).

Zebranych w imieniu Jasnej Góry powitał o. Sebastian Matecki, podprzeor sanktuarium: „Bardzo serdecznie i gorąco pragnę powitać tak zacną pierwszą pielgrzymkę, zorganizowana w tej mierze i w tej formie, Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, u nas w Polsce znanego jako Bożogrobcy lub Miechowici (…) Mamy nadzieje, że będzie się ona rozwijała, będzie podtrzymywana i to miejsce, które wybraliście – Jasna Góra – tak bliska sercu każdego Polaka, będzie bardzo mocno wpisana w wasze pielgrzymowanie”.

Biskup Kazimierz Ryczan w homilii na początku Wielkiego Postu przypomniał, jak wielkie znaczenie w życiu każdego człowieka ma krzyż. Mówił: „Ludziom zagubionym dają do ręki krzyż jako azymut, potem ustawiono krzyże przy drogach, przy domach, jako wotum dla Boga, który nie szczędził łask. Do dziś las krzyży wyrasta na z grobów chrześcijan. Na straży krzyża stanęli Rycerze Bożego Grobu”.

Uroczystej sumie odprawionej w sobotę, 20 lutego o godz. 12.00 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył i homilię wygłosił bp Kazimierz Ryczan.

„Do ‘częstochowskiej Kany’ przyjechały Damy i Rycerze Bożego Grobu, by w cieniu matczynej opieki medytować nad tym, co jest najważniejsze w życiu – mówił w homilii bp Kazimierz Ryczan – Czy to spotkanie różni się od innych tutaj odbywanych? – Nie różni się. Czy jest ekskluzywne? – Nie jest i nie może być! Tu spotykamy się z Matką Bożą w Jej sanktuarium. W spotkaniu z Matką pierwsze miejsce ma Matka, a nie dzieci”.

Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie to jeden z dwóch, obok rycerzy maltańskich, uznawanych przez Stolicę Apostolską zakonów rycerskich, istniejących po dziś dzień w Kościele rzymskokatolickim. Zakon powstał w 1099 roku w Jerozolimie, aby troszczyć się o najświętsze miejsca chrześcijaństwa i nieść pomoc pielgrzymom. Do Polski sprowadził go w roku 1163 Jaksa z Miechowa, zakonnicy osiedli m.in. w Gnieźnie i Przeworsku.

Członkowie zakonu noszą białe płaszcze z czerwonym krzyżem, symbolizujące pięć ran Chrystusa. W Polsce nazywano ich bożogrobcami lub miechowitami – od Miechowa, gdzie do połowy XIX stulecia była ich główna siedziba.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ dr, mś

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.