Dziekczynienie za Uniwersytet Papieski

100222a.png Władze i pracownicy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (wcześniej Papieskiej Akademii Teologicznej) przybyli z pielgrzymką dziękczynną na Jasną Górę w sobotę, 20 lutego.
19 czerwca 2009 r. Kongregacja Wychowania Katolickiego wydała dekret, w którym wyraziła decyzję papieża Benedykta XVI o przekształceniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, który jest pierwszym w Polsce uniwersytetem o tej randze.

„Byliśmy tu w zeszłym roku i Matce Bożej Częstochowskiej polecaliśmy sprawę naszej uczelni, prosząc szczególnie o jej przekształcenie w uniwersytet, jako że wtedy byliśmy na etapie załatwiań ze Stolicą Apostolską oraz z polskimi władzami państwowymi – tłumaczy ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch, rektor Uniwersytetu Papieskiego – Wszystkie te załatwienia skończyły się bardzo pomyślnie, dzisiaj jesteśmy Uniwersytetem Papieskim, zarówno uznawanym przez Stolicę Apostolską, jak i przez państwo polskie. I właśnie to jest nasza wdzięczność, pierwsze nasze zadanie tutaj. A druga to jest prośba o dalszy rozwój – przecież wiadomo, że Uniwersytet to wielkie zdania, jakie stoją przed wszystkimi pracownikami, studentami. Więc tutaj potrzebujemy bardzo pomocy Bożej, pomocy Matki Najświętszej, i właśnie to jest nasza druga intencja – błagalna o błogosławieństwo Boże w pracy dla naszych pracowników, studentów, dla całego Uniwersytetu Papieskiego”.

Dziękczynna Msza św. została odprawiona o godz. 13.00 w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem ks. rektora Jana Macieja Dyducha, który wypowiedział słowa dziekczynienia. Wśród koncelebrujących kapłanów byli: ks. dr hab Józef Krzywda – dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego PAT, o. Izydor Matuszewski – generał Zakonu Paulinów, o. dr Arnold Chrapkowski – wikariusz generalny Zakonu, jednocześnie adiunkt na Wydziale Telogicznym Uniwersytetu, a także: ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut – profesor nadzwyczajny, wykładowca Wydziału Teologicznego Sekcji w Tarnowie; ks. dr Piotr Majer, ks. dr Andrzej Wójcik i ks. dr Piotr Steczkowski – adiunkci Wydziału Teologicznego; ks. dr Andrzej Sosnowski i ks. dr Arkadiusz Zakręta CM – asystenci Wydziału Teologicznego.

„Dziś o dary Ducha Świętego proszą w szczególny sposób profesorowie Instytutu Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – mówił w powitaniu o. Arnold Chrapkowski – Dziękując Bożej Opatrzności za dar Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie prosimy, byśmy każdego dnia dorastali do miary wielkości naszego patrona Sługi Bożego Jana Pawła II. Składamy dziękczynienie za wszelkie dobro, które każdego dnia w ramach codziennej posługi staję się udziałem naszym i naszych studentów. Dziękujemy za tworzących ten Instytut wszystkich pracowników, studentów, za osoby wspierające nasze posłannictwo”.

Obecnie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie uczy się 3 tys. 200 studentów. „Nasi słuchacze są różni. Mamy kleryków, którzy się przygotowują do kapłaństwa, mamy księży, którzy biorą udział w studiach specjalistycznych , a najwięcej to mamy studentów świeckich, ok. 75 procent” – wyjaśnia ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch, rektor Uniwersytetu Papieskiego.

Warto dodać, że ks. prof. Jan Dyduch jest konfratrem Zakonu Paulinów – do Konfraterni został przyjęty 14 stycznia 2006 roku.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ dr, mś