Polski dominikanin konsultorem Kongregacji ds. Duchowieństwa

Dominikanin o. Jan Śliwa został konsultorem Kongregacji ds. Duchowieństwa. Jest on profesorem i wicedziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie.

Wśród mianowanych 30.12 przez Benedykta XVI 14 konsultorów Kongregacji jest trzech księży z prałatury personalnej Opus Dei, wykładających na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, a także jeden świecki psychiatra z USA.

O. Jan Śliwa urodził się 24 września 1953 r. Pierwszą profesję zakonną u dominikanów złożył w 1974 r., a śluby wieczyste w 1980 r. Rok później przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1994-98 był prowincjałem Polskiej Prowincji Dominikanów.

Kongregacja ds. Duchowieństwa istnieje pod obecną nazwą od 1967 r. Jest spadkobierczynią powstałej w 1564 r. Kongregacji Soboru, której celem było czuwanie nad interpretacją i wprowadzaniem w życie postanowień Soboru Trydenckiego. W kompetencji Kongregacji Duchowieństwa są sprawy związane z życiem i posługą kapłanów diecezjalnych i diakonów, działanością rad kapłańskich i duszpasterskich, formacją katechetyczną wiernych i zarządzaniem dobrami kościelnymi. Od 1973 r. przy dykasterii tej działa Międzynarodowa Rada ds. Katechezy. Prefektem Kongregacji jest od 2006 r. brazylijski kardynał Cláudio Hummes.

za: www.dominikanie.pl