Home WiadomościArchiwum Ponad 80 tys. osób na XV Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych nad Lednicą

Ponad 80 tys. osób na XV Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych nad Lednicą

Redakcja
Młodzież zgromadzona 4 czerwca na Polach Lednickich k. Gniezna dziękowała za życie, pontyfikat i beatyfikację papieża Jana Pawła II. W spotkaniu, któremu przyświecało hasło „JPII – liczy się świętość!” uczestniczyło, według szacunków organizatorów, ponad 80 tysięcy młodych Polaków i ich rówieśników z Europy.

 
Przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania nad Polami Lednickimi przeleciał helikopter MI 8 P z 36. Pułku Lotnictwa Transportowego, z którego pokładu w 1997 roku Jan Paweł II pozdrawiał młodych ludzi czuwających pod Bramą-Rybą. Podobnie jak wtedy, śmigłowiec trzykrotnie okrążył Pola pozdrawiając w ten sposób uczestników spotkania. Jak mówił organizator apelu, dominikanin o. Jan Góra, niewykluczone, że po zakończeniu „służby" w wojsku maszyna na stałe „wyląduje" nad Lednicą.

Przelot śmigłowca był niejako sygnałem do rozpoczęcia spotkania, które tradycyjnie obwieściło bicie lednickiego dzwony. Drogą III Tysiąclecia, w kierunku Bramy-Ryby, przeszły delegacje z symbolicznymi kluczami do kilkudziesięciu polskich miast. Klucze przekazały m.in. Katowice, Gliwice, Łódź, Tarnobrzeg, Lublin, Lubaczów, Kalisz, Konin, Leszno, Żywiec, Bydgoszcz, Gdańsk, Suwałki, Nowy Targ, Przemyśl, Skoczów i Kościerzyna – rodzinne miasto abp. Henryka Muszyńskiego.

W procesji podążały także poznańskie bamberki, amazonki, przedstawiciele poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz górale z płaszczem Jana Pawła II przywiezionym z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Niesiono także krzyż, który „towarzyszył" Janowi Pawłowi II w czasie jego odchodzenia do Domu Ojca, ogromną flagę Polski oraz ikonę Matki Bożej.

W procesji Drogą III Tysiąclecia szli także: prymas Polski abp Józef Kowalczyk, prymas Czech Dominik Duka OP oraz gnieźnieński biskup pomocniczy Wojciech Polak. Witając zebraną nad Lednicą młodzież abp Kowalczyk przyznał, że jest urzeczony jej entuzjazmem, radością i tym, w jaki sposób wyraża swoją wiarę.

„Przyprowadził was tutaj bł. Jan Paweł II, przyprowadził, abyście podziękowali Bogu za życie, posługę i świadectwo Papieża Polaka" – mówił Prymas.

Wspominał także pamiętny rok 1997, kiedy Jan Paweł II przeleciał nad Polami Lednickimi i skierował do młodych swoje pierwsze przesłanie. „W symbolicznym geście przejdziecie przez bramę w kształcie ryby. Pamiętajcie o słowach Chrystusa: Ja jestem prawdą, jeżeli ktoś przejdzie przeze Mnie będzie zbawiony. Nie lękajcie się przejść przez bramę, którą jest krzyż" – przypomniał słowa papieża Prymas.

Podkreślił również, że Jan Paweł II miał otwarte serce dla każdego człowieka i bardzo kochał młodzież. „Pamiętajcie o jego słowach i pielęgnujcie w sobie ogień wiary" – prosił Prymas.

Nawiązując do kluczy – jednego z symboli tegorocznego spotkania – wyraził nadzieję, że otworzą one drogę do każdego serca i że w Polsce zrealizowane zostanie to, o co tylekroć prosił Jan Paweł II, by „nie zabrakło cegieł przepalonych sumień" i byśmy potrafili korzystać z wolności, którą odzyskaliśmy.

Program tegorocznego spotkania opierał się na przesłaniach, jakie Jan Paweł II kierował do młodych ludzi uczestniczących w spotkaniach lednickich w latach 1997-2004. Każde z tych stacji/pereł – jak nazwali je organizatorzy – opatrzone zostało specjalnym tytułem. Pierwsze przypominało o istocie i znaczeniu chrztu świętego.

„Chrzest to początek nowego życia. Poprzez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi i członkami Ludu Bożego" – mówił abp Dominik Duka, który przewodniczył nabożeństwu. Przestrzegał również młodych przed „zaciemnieniem w sobie tego znamienia, jakie wyciska w sercu chrzest". „W oczach Boga stajemy się wtedy niewiarygodni" – podkreślił Prymas Czech.

W czasie procesji do Bramy-Ryby niesiono krzyż papieski, świecę z rybą, misę i dzban do chrztu, kropidło poświęcone przez Papieża Polaka oraz relikwiarz św. Wojciecha wraz z jego wizerunkiem. Młodzi wysłuchali także przesłania Jana Pawła II z 1997 roku oraz stojąc odnowili przymierze chrztu. Później wszyscy zostali pokropieni przez księży wodą z Jeziora Lednickiego.

Kolejną stacją było bierzmowanie. Nabożeństwo poprowadził abp senior Henryk Muszyński. Po wysłuchaniu przesłania Jana Pawła II z 1998 roku i modlitwie młodzi zostali namaszczeni wonnymi olejami.

Prezentacja papieskich przemówień oraz towarzyszące im nabożeństwa trwały do późnych godzin nocnych. Kolejne stacje nosiły tytuły: „Cel naszej drogi, dom Ojca", kiedy miało miejsce rozesłanie misjonarzy, „Chrystusa wczoraj, dziś i na wieki" z nabożeństwem wyboru Chrystusa poprowadzonym przez abp. Józefa Kowalczyka, "Wypłyń na głębię", „Kana Galilejska" z błogosławieństwem narzeczonych, „Talenty" z rozdaniem lednickich talentów oraz „Egzamin z miłości" z ostatnim przesłaniem Jana Pawła II do młodych z 2004 roku.

Głównym punktem apelu była Msza św. sprawowana o zachodzie słońca pod przewodnictwem Prymasa Polski. Homilie do młodych wygłosił dominikanin o. Jacek Salij OP. Zwrócił uwagę, że XV Ogólnopolskie Spotkanie Młodych odbywa się po raz pierwszy w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Nawiązując do tego wydarzenia podkreślił, że Chrystus nie potrzebował żadnego wywyższenia, chciał jednak, aby człowiek został wywyższony.

„Wniebowstąpienie jest wywyższeniem naszej ludzkiej natury. To dzieło niebywale trudne, przekraczające ludzkie wyobrażenie, które dokonało się przez krzyż, a jego celem było doprowadzenie nas wszystkich do nieba" – mówił do młodych o. Salij.

Podkreślił również, że świętość jest powołaniem każdego człowieka. „Ostatecznie liczy się świętość, liczy się to, abyśmy byli święci, abyśmy byli tam, gdzie Syn Boży"- tłumaczył kaznodzieja. Stwierdził również, że pytanie zadawane przez kapłana podczas chrztu św. „Czy chcesz przyjąć chrzest?", „Czy chcecie, aby wasze dziecko przyjęło chrzest?" jest w istocie pytaniem „Czy chcesz być święty", „Czy chcecie, aby wasze dziecko było święte?".

Zachęcał również młodych ludzi, by spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, kim są i po co są w Kościele święci? Odpowiadając użył metafory, z której – jak mówił – często korzystali ojcowie Kościoła. Metafory, w której pionowa belka krzyża wskazuje dwa kierunki, od Boga do nas i od nas do Boga. Kult świętych to wielkie dziękczynienie za życie i świadectwo wyniesionych na ołtarze. Belka pozioma natomiast to wezwanie do naśladowania świętych. To także ich wstawiennictwo za nas, poprzez które buduje się Kościół Boży, który obejmuje wszystkie pokolenia.

O. Salij kilkakrotnie przypomniał także postać bł. Jana Pawła II. Jak mówił, bez papieża Polaka i wielkiego prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego sytuacja Kościoła w Polsce byłaby dziś prawdopodobnie zupełnie inna. Wskazał także na odwagę jaką miał Jan Paweł II. Jak mówił, on nie bał się niczego, bo wiedział, że świat, w którym żyjemy jest światem Bożym.

„Gdybyśmy choć w tym jednym próbowali go naśladować, to jakże bardzo zmieniłby się Kościół w Polsce i nasze społeczeństwo" – stwierdził dominikanin.

Pod koniec Eucharystii o. Jan Góra odczytał listy z pozdrowieniami przysłane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Prymasa seniora kard. Józefa Glempa. Na telebimie odtworzono także przesłanie papieża Benedykta XVI nagrane podczas środowej audiencji w Watykanie, w którym Ojciec Święty zachęcał młodych, by hasło lednickiego spotkania „JPII – liczy się świętość" było dla nich inspiracją.

Młodzież dokonała także wyboru Chrystusa. Wspólnie z młodymi Polakami zrobili to ich rówieśnicy z Austrii, Białorusi, Czech, Holandii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii.

Przed północą na Polach Lednickich rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, a później odbył się koncert ku czci bł. Jana Pawła II. Godzinę po północy młodzi zaczęli przechodzić przez Bramę-Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa jako najwyższej wartości w życiu.

Symbolami tegorocznej Lednicy była skała i klucz. Każdy z uczestników otrzymał fragment skały z wymalowaną na nim rybą – symbolem Jezusa Chrystusa oraz klucz ze słowami „Otwórzcie Drzwi Chrystusowi" i fragmentem Ewangelii wg św. Mateusza. Specjalne, złote klucze przygotowano dla księży.

Symboliczna była także scenografia. Jej główny element stanowiła ogromna sieć przywieziona przez rybaków z Jastarni i rozwieszona nad Bramą-Rybą. Zawieszono na niej portret bł. Jana Pawła II.

Ważąca 5,5 tony stalowa konstrukcja w kształcie ryby stanęła nad brzegami Jeziora Lednickiego k. Gniezna w kwietniu 1997 roku. Miejsce wybrano nieprzypadkowo. To właśnie tutaj, według wielu historyków, Mieszko I przyjął chrzest, wprowadzając tym samym państwo Polan do rodziny chrześcijańskich narodów Europy. Bramę-Rybę ustawiono, by przeprowadzić przez nią młodzież w trzecie tysiąclecie. Stało się to w nocy z 2 na 3 czerwca 1997 roku, podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Od tego czasu, nieprzerwanie, organizowane są doroczne Ogólnopolskie Spotkania Młodych.

 
KAI/pc
 
 

 
O. Salij na Lednicy: Ostatecznie liczy się świętość 
 
Młodzież zgromadzona na Polach Lednickich k. Gniezna uczestniczyła w Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. Eucharystię koncelebrowało ponad tysiąc kapłanów przybyłych pod Bramę-Rybę z młodzieżą. Homilię wygłosił o. Jacek Salij OP.

W swoim słowie dominikanin zwrócił uwagę, że XV Ogólnopolskie Spotkanie Młodych odbywa się po raz pierwszy w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Nawiązując do tego wydarzenia podkreślił, że Chrystus nie potrzebował żadnego wywyższenia, chciał jednak, aby człowiek został wywyższony.

„Wniebowstąpienie jest wywyższeniem naszej ludzkiej natury. To dzieło niebywale trudne, przekraczające ludzkie wyobrażenie, które dokonało się przez krzyż, a jego celem było doprowadzenie nas wszystkich do nieba" – mówił do młodych o. Salij.

Podkreślił również, że świętość jest powołaniem każdego człowieka. „Ostatecznie liczy się świętość, liczy się to, abyśmy byli święci, abyśmy byli tam, gdzie Syn Boży"- tłumaczył kaznodzieja. Stwierdził również, że pytanie zadawane przez kapłana podczas chrztu św. „Czy chcesz przyjąć chrzest?", „Czy chcecie, aby wasze dziecko przyjęło chrzest?" jest w istocie pytaniem „Czy chcesz być święty", „Czy chcecie, aby wasze dziecko było święte?".

Zachęcał również młodych ludzi, by spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, kim są i po co są w Kościele święci? Odpowiadając użył metafory, z której – jak mówił – często korzystali ojcowie Kościoła. Metafory, w której pionowa belka krzyża wskazuje dwa kierunki, od Boga do nas i od nas do Boga. Kult świętych to wielkie dziękczynienie za życie i świadectwo wyniesionych na ołtarze. Belka pozioma natomiast to wezwanie do naśladowania świętych. To także ich wstawiennictwo za nas, poprzez które buduje się Kościół Boży, który obejmuje wszystkie pokolenia.

O. Salij kilkakrotnie przypomniał także postać bł. Jana Pawła II. Jak mówił, bez papieża Polaka i wielkiego prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego sytuacja Kościoła w Polsce byłaby dziś prawdopodobnie zupełnie inna. Wskazał także na odwagę jaką miał Jan Paweł II. Jak mówił, on nie bał się niczego, wiedział, że świat, w którym żyjemy jest światem Bożym.

„Gdybyśmy choć w tym jednym próbowali go naśladować, to jakże bardzo zmieniłby się Kościół w Polsce i nasze społeczeństwo" – stwierdził dominikanin.

Za: www.dominikanie.pl
 

 
SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda