Pożegnania: br. Stanisław Bruc MIC

znicz1.jpg W godzinach wieczornych 8 kwietnia odszedł do wieczności rezydent domu zakonnego w Licheniu Starym br. Stanisław Bruc MIC, w wieku 83 lat życia i 59 lat profesji zakonnej.
Stanisław Bruc urodził się 31 III 1927 r. w Jarocinie k. Płońska. W 1945 r. ukończył szkołę powszechną w Sarbiewie. Pięć lat później zgłosił się do Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP jako kandydat na brata. Pierwsze śluby złożył 8 XII 1951 r. (Skórzec k. Siedlec), a wieczyste – 8 XII 1955 r. (Gietrzwałd).

W latach 1951-1961
pełnił obowiązki opiekuna gospodarstwa klasztornego w Skórcu, w
latach 1961-1968 podobne zajęcia pełnił w Górze Kalwarii, a od 1968
do 1983 r. opiekował się ojcem oraz niepełnosprawnym bratem w Strachówku
k. Płońska, pozostając członkiem domu zakonnego w Górze Kalwarii.
W latach 1984-1997 ponownie objął pieczę nad skórzeckim gospodarstwem.
Od roku 1997 przebywał w Puszczy Mariańskiej, gdzie w miarę swoich
możliwości niósł pomoc jako zakrystian oraz ogrodnik. W roku 2009
stan zdrowia spowodował dłuższy pobyt w szpitalu w Żyrardowie, skąd
przeniesiony został do hospicjum w Licheniu. 

Śp. br. Stanisław odznaczał
się duchem modlitwy i ogromnej pracowitości. Jego gorliwość oraz
pogodę ducha wspominają całe pokolenia mariańskich nowicjuszy, którzy
pod jego opieką pracowali w klasztornym gospodarstwie w Skórcu.

Uroczystości pogrzebowe
odbędą się we wtorek 13 IV 2010 r. w kościele parafialnym św. Doroty
w Licheniu Starym. Msza św. żałobna zostanie odprawiona o godz. 12.00.

Requiescat in pace!

Za: Księża Marianie.