Pożegnania: Śp. Ksiądz Józef Mikołaj Molikiewicz – Salwatorianin w służbie Betanii

100629g.png W 80-tym roku istnienia zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej, założonego w Trzebini przez salwatorianina Sługę Bożego Księdza Józefa Chryzostoma Małysiaka, żegnamy kapelana sióstr Betanek księdza Józefa Molikiewicza, posługującego w Betanii przez 38 lat.


Śp. Ksiądz
Molikiewicz był człowiekiem dobrym i milczącym jak św. Mikołaj, którego
imię przyjął w dniu obłóczyn zakonnych. Był człowiekiem twardym jak
paczółtowsko-dębnicki marmur, wydobywany w tamtejszych kamieniołomach.
Twardy charakter i pracowitość wyniósł z domu rodzinnego. Przyszedł na
świat w rodzinie rolniczej Jana i Anny zd. Mitka dnia 24 lutego 1931
roku w Paczółtowicach na terenie archidiecezji krakowskiej. Wzrastał w
gronie dwóch młodszych braci. Od lat dziecięcych wspomagał rodziców w
utrzymaniu pięcioosobowej rodziny. W siódmym roku życia rozpoczął naukę w
szkole powszechnej w Paczółtowicach. Po zakończeniu II wojny światowej
był przez trzy lata uczniem liceum im. Tadeusza Kościuszki w
Krzeszowicach. Zainteresowany życiem zakonnym – salwatorianie w Trzebini
mieli wpływ na młodzież z okolicznych miejscowości – Józef 29 sierpnia
1948 roku przeniósł się do ich szkoły w Krakowie na Zakrzówku. We
wrześniu 1949 roku wstąpił w Bagnie do nowicjatu salwatorianów.

Dnia 8
września 1950 roku złożył pierwszą profesję zakonną, a śluby wieczyste w
1954 roku. Po zakończeniu nowicjatu kontynuował naukę w zakresie szkoły
średniej w gimnazjum zgromadzenia w Mikołowie. Studia
filozoficzno-teologiczne odbywał w Instytucie Teologicznym dominikanów w
Krakowie. W kościele pw. Matki Zbawiciela w Mikołowie, w dniu 24
czerwca 1957 roku z rąk biskupa Herberta Bednorza, święcenia kapłańskie.
W latach 1959-1960 uczestniczył w studium pastoralnym u ojców
franciszkanów w Krakowie. Dnia 1 lipca 1960 roku został mianowany
konsultorem i ekonomem domu zakonnego w Krakowie-Zakrzówku. Po trzech
latach skierowano go do pracy duszpasterskiej i katechetycznej w
Trzebnicy. Oprócz obowiązków wikariuszowskich był w bazylice św. Jadwigi
organistą i zajmował się oprawą muzyczną liturgii. Następną placówką
duszpasterską od września 1966 roku była parafia w Obornikach Śląskich,
gdzie podjął te same obowiązki. Po dwóch latach przełożeni skierowali
ks. Molikiewicza do salwatoriańskiego ośrodka duszpasterskiego w
Zakopanem. Dnia 20 września 1972 roku ksiądz Józef Molikiewicz podjął
obowiązki kapelana w domu generalnym zgromadzenia sióstr Rodziny
Betańskiej w Kazimierzu Dolnym, gdzie pozostał aż do swojej śmierci w
dniu 23 czerwca 2010 roku.

Śp. Ksiądz Józef
Molikiewicz należał do ludzi małomównych, chociaż lubił przebywać w
gronie współbraci i chętnie przysłuchiwał się ich rozmowom. Mówił rzadko
i mało, dlatego jako katecheta w Trzebnicy i Obornikach Śląskich,
cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. Miał specyficzny
sposób formowania młodego człowieka – pozwolił mu powiedzieć wszystko, a
on z uwagą słuchał.

Ksiądz Molikiewicz
miał zdolności muzyczne, sam nauczył się grać na organach i przez wiele
lat pełnił funkcję organisty w Krakowie-Zakrzówku, w Trzebnicy i
Obornikach Śląskich.

W domu rodzinnym, u
boku swojego ojca, poznał wiele praktycznych zajęć, które przy jego
manualnych zdolnościach pozwoliły mu odpowiedzialnie pełnić funkcję
ekonoma domowego. Wspomniane uzdolnienia, połączone z osobistymi cechami
charakteru – jak skromność, życzliwość, gotowość do pomagania innym, a
nadto zdrowa pobożność i uczciwość – uformowały księdza Molikiewicza na
idealnego kapelana w domu formacyjnym Sióstr Betanek w Kazimierzu
Dolnym. Starał się zrozumieć charyzmat zgromadzenia i chętnie spieszył
siostrom z pomocą w praktycznych sprawach związanych z codziennym
funkcjonowaniem domu. Piszący pośmiertne wspomnienie o śp. księdzu
Molikiewiczu pośredniczył w sprawach pozyskiwania za granicą darczyńców
dla zgromadzenia będącego w trudnej materialnej sytuacji. Ksiądz Józef
Molikiewicz był całkowicie oddany sprawie rozwoju zgromadzenia. Modlił
się wiele w intencji sióstr, a ostatnio wiele też cierpiał w czasie
długiej choroby.

Pogrzeb śp. Józefa
Molikiewicza odbył się w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini w
sobotę 26 czerwca 2010 roku o godz. 10.00. Mszy św. pogrzebowej
przewodniczył biskup Gerard Bernacki z Katowic. Zmarły został pochowany w
grobowcu salwatorianów. Po wielu latach powrócił on w rodzinne strony,
gdzie kształtowało się jego powołanie kapłańskie i zakonne.

Za: www.sds.pl.