Salezjanie: Formacja formatorów

salezjanie_logo.jpg W dniach: 20-23 VI 2010 r. odbyło się w Lądzie spotkanie piętnastu współbraci z czterech inspektorii salezjańskich, zatrudnionych jako formatorzy w domach formacyjnych.


Bogaty program spotkania obejmował przede wszystkim prezentację
następujących tematów:

– ks. dr Zenon Klawikowski: ”Fizjonomia ekipy formacyjnej”,
– ks. Władysław Nowak: ”Zasadnicze wyzwanie: pracować wspólnie”,
– ks. dr Wojciech Krawczyk: ”Rola dyrektora w ekipie i we wspólnocie
formacyjnej”,
– ks. dr Dariusz Buksik: ”Wspólnota formacyjna – dynamika grupy”,
– ks. dr Krzysztof Butowski: ”Komunikowanie w ekipie formatorów i
pomiędzy ekipą, a wspólnotą formacyjną”,
– ks. dr Dariusz Kozłowski: ”Jedność i spójność w ekipie formatorów i ze
wspólnotą formacyjną”,
– ks. Stanisław Jezierski: ”Refleksja doświadczonego formatora”,
– ks. dr Zenon Klawikowski: ”Praktyczny podręcznik ekipy formacyjnej”
oraz: ”Aktualności formacyjne, elementy programu na rok 2010/11”.

Po każdym wystąpieniu referującego odbywała się mniej lub bardziej
ożywiona dyskusja.

Każdy dzień obrad poprzedzała Lectio divina, Msza św. z homilią,
wieczorem zaś obradujący spotykali się w braterskim gronie, a w dwóch
przypadkach zwiedzali okolice Lądu, Kawnice i Ciążeń, gdzie jak wiadomo
znajduje się największy w Europie zbiór twórczości masońskiej, zaś dawny
pałac biskupów poznańskich w Ciążeniu stanowi filię Biblioteki
Uniwersytetu Poznańskiego.

ks. Apoloniusz Domański

Za: www.salezjanie.pl.