Poznań: po kaszubsku w Wielkopolsce

O. Adam Sikora OFM był bohaterem benefisu biblijnego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Słowa "Verba Sacra". Spotkanie odbyło się w Auli Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, 23 listopada br.

O. Sikora jest wykładowcą na Wydziale Teologicznym UAM i autorem m.in. książki "Ewangelia według św. Jana na kaszubski tłumaczona. Przekłady z języków niebiblijnych a przekład z języka greckiego".

Prezentacja postaci o. Adama była urozmaicona wykonaniem ulubionych przez niego fragmentów muzycznych, wykonanych na flet i fortepian oraz lekturą wybranych fragmentów literatury: m.in. "Nad Niemnem" czy "Antygony" (w języku greckim).

Całość prowadzili Grażyna Wrońska i Przemysław Basiński. Sympatyczną niespodzianką była rozmowa telefoniczna z aktorką Danutą Stenką, która wielokrotnie czytała tekst Biblii w języku kaszubskim, w ramach projektu "Verba Sacra".

Podczas benefisu przygotowano miniwystawę publikacji Biblii w języku kaszubskim.

Wśród uczestników uroczystości byli m.in.: bp Zdzisław Fortuniak, prowincjał Prowincji św. Franciszka z Asyżu o. Adrian Buchcik, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, władze uniwersyteckie i profesorowie UAM, współbracia o. Adama, siostry zakonne, członkowie III Zakonu św. Franciszka z poznańskiej wspólnoty oraz znajomi i zainteresowani twórczością o. Adama.

za: www.franciszkanie.pl