Prix Henri de Lubac dla o. Pawła Krupy OP

Dominikanin o. Paweł Krupa został laureatem Prix Henri de Lubac. Nagrodę przyznawaną przez ambasadę francuską przy Watykanie za najlepszy doktorat napisany w języku francuskim na jednym z papieskich uniwersytetów w Rzymie wręczył kard. Paul Poupard.

Jak podkreślił kard. Paul Poupard jury było jednomyślne w ocenie zaprezentowanej pracy. Komisja doceniła przede wszystkim znakomicie udokumentowany materiał źródłowy dysertacji oraz doskonały sposób jego opanowania tak od strony znajomości historii jak i analiz teologicznych.

W pracy doktorskiej pt. „Une grave querelle. Le Maledicta dies de Jean Thomas, O.P. et le Dialogus d’Amelius de Lautrec: deux nouveaux documents pour l’histoire du conflit parisien autour de l’Immaculée Conception (1387 – 1390)” („Poważny spór. Maledicta dies Jana Thomas OP i Dialog Ameliusza de Lautrec: dwa nowe dokumenty dla historii paryskiego konfliktu wokół Niepokalanego Poczęcia (1387-1390)”) o. Krupa przedstawił wydanie krytyczne trzech nieznanych do tej pory dokumentów, poświęconych średniowiecznej kontrowersji wokół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Są to dwa traktaty dominikanina Jana Thomas oraz Dialogus francuskiego biskupa Amelio z Lautrec. Pierwszy z nich uważano za zaginiony już w XVIIIw., a drugi był zupełnie nieznany.

Praca została obroniona w 2007 r. na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. Promotorem rozprawy był prof. Zenon Kałuża.

Ojciec Paweł Krupa OP jest członkiem papieskiej Commissio Leonina zajmującej się krytycznym wydaniem dzieł św. Tomasza z Akwinu.

www.dominikanie.pl