Home WiadomościArchiwum Promocja na Wawelu franciszkanina o. dra hab. Zdzisława Gogoli

Promocja na Wawelu franciszkanina o. dra hab. Zdzisława Gogoli

Redakcja
We wtorek 11 stycznia w katedrze na Wawelu odbyła się promocja nowych doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów z Krakowa. Wśród nich był jeden franciszkanin – o. dr hab. Zdzisław Gogola. Dyplomy wręczył metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz.

„Przynosicie dzisiaj do ołtarza owoc pracy twórczej, studiów,
które zakończyły drogę do profesury, do habilitacji i do doktoratu. Z uznaniem
odnoszę się do osiągnięć, które budzą nadzieję na przyszłość. Podczas tej mszy
św. pragnę dziękować Bogu i prosić o błogosławieństwo za wstawiennictwem św.
Jadwigi, a także Sługi Bożego Jana Pawła II o błogosławieństwo dla całego
środowiska uniwersyteckiego" – powiedział na początku mszy kard. Dziwisz.

Okolicznościowe kazanie wygłosił prorektor Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron. Prosił promowane
osoby oraz wszystkich związanych z wydziałem teologicznym i z Uniwersytetem, aby
trud i wysiłek swojej wieloletniej pracy zdobywania wiedzy przekuwały w czynne
świadczenie o Ewangelii Jezusa, aby swój trud na polu teologii i innych nauk
uczynili pasją życia w ciągłej obecności Chrystusa.

„To jest wasz sukces, wzgórze waszego życia. Niech nie zabraknie
na nim miejsca dla Chrystusa i Jego Ewangelii, która nie mierzy człowieka
tytułami ani ubiorem, ale świętością" – dodał.

Rektor UPJPII ks. prof dr hab. Władysław Zuziak powiedział, że
wydarzenie to jest ukoronowaniem etapu pracy naukowej promowanych, ale też
świętem całej papieskiej uczelni. Publicznie gratulował i składał życzenia naukowcom.
„Wszystkim profesorom, doktorom habilitowanym i doktorom serdecznie gratuluję i
życzę wielu dalszych sukcesów w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej" – zakończył.

Dodatkowe, indywidualne gratulacje rektor UPJP II złożył o. dr.
hab. Zdzisławowi Gogoli w klasztorze przy pl. Wszystkich Świętych 5 podczas
uroczystego obiadu. Przy okazji podziękował całej wspólnocie franciszkańskiej,
że wydała kolejnego doktora habilitowanego (trzeci czynny w prowincji
krakowskiej – przyp. red.).

Ks. prof. Zuziak wyraził radość, że mimo tak wielu obowiązków: rektora
seminarium, asystenta prowincjalnego i prowincjała wcześniej, a teraz duszpasterza
przy bazylice św. Franciszka w Krakowie, o. Gogola znajdował czas na pracę
naukową.

Radość z habilitacji o. Zdzisława Gogoli wyraził również wyższy
przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów o. Jarosław Zachariasz.

„My krakowscy franciszkanie swoją historię chcemy znać. I
ogromną pomocą w tym względzie będzie nam służyć praca o. dra hab. Zdzisława,
który historii okresu międzywojennego poświęcił wiele swojego czasu, wiele
wysiłku – docenił prowincjał".

„Opisanie życia wspólnoty tak dużej jak krakowska prowincja
franciszkanów wiąże się z niemałym wysiłkiem. Jest to zasługa wielkiej
pracowitości, wręcz determinacji o. Zdzisława" – kontynuował przełożony. „Pracowitość
zawsze była wiodącą cechą naszego współbrata" – dodał.

O. dr hab. Zdzisław Gogola urodził się 18 lipca 1950 r. w
Ołpinach w powiecie jasielskim. Jest piątym z sześciorga dzieci. Do szkoły
uczęszczał w Ołpinach w latach 1957-1964. W latach 1964-1967 uczył się w
Zasadniczej Szkole Górnictwa Naftowego w Krośnie. W drodze wyjątku, za dobre
wyniki w nauce, został przeniesiony do Technikum Górnictwa Naftowego w Krośnie,
w którym kontynuował naukę w latach 1967-1970, maturę zdał w 1970 roku.

Przez jeden rok pracował w Warszawskim Przedsiębiorstwie
Geologicznym. W 1971 złożył prośbę o przyjęcie do Zakonu 00. Franciszkanów (Braci
Mniejszych Konwentualnych). Został przyjęty i rozpoczął nowicjat w Łodzi – Łagiewnikach.

Pierwsze śluby złożył 3 września 1972 roku. W latach 1972-1978 studiował
filozofię i teologię jako kleryk Wyższego Seminarium Duchownego 00.
Franciszkanów w Krakowie. 8 grudnia 1976 roku złożył śluby wieczyste. 17
czerwca 1977 r. przyjął święcenia diakonatu. Rok później – 10 czerwca 1978 roku
– święcenia kapłańskie.

Po święceniach został skierowany do klasztoru w Radomsku, gdzie
pracował przez dwa lata 1978-1980 w duszpasterstwie m.in., jako katecheta
młodzieży szkół zawodowych.

W trakcie studiów seminaryjnych i później w Radomsku przygotował
pracę magisterską z historii Kościoła pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Damiana
Wojtyski, którą obronił w 1979 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i
uzyskał stopień magistra teologii.

W latach 1980-1982 pracował jako wicerektor Niższego Seminarium Duchownego
OO. Franciszkanów w Legnicy. W czasie stanu wojennego pomagał internowanym.

Od 1982-1986 roku pełnił obowiązek mistrza nowicjatu w Kalwarii Pacławskiej
k. Przemyśla. Zarówno w Legnicy jak i w Kalwarii Pacławskiej angażował się
także w pracę duszpasterską.

W 1986 roku Kapituła Prowincjalna powierzyła mu obowiązek
rektora Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Krakowie i asystenta
Prowincjalnego, które pełnił przez trzy lata. Równocześnie przez dwa lata
1986-1988 uczęszczał na wykłady na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie i w 1988 roku uzyskał licencjat z teologii w zakresie
historii Kościoła.

W roku akademickim 1988/1989 został przyjęty na studia
doktoranckie na Wydziale Teologii PAT. Studiów tych nie ukończył ze względu na
fakt, że Kapituła Prowincjalna zleciła mu obowiązek Prowincjała, który pełnił w
latach 1989-1996. W tym czasie pełnił także posługę przewodniczącego Prowincjałów
i Kustoszów Europy Wschodniej.

Po raz drugi podjął starania o przyjęcie na studia doktoranckie
i w roku akademickim 1995/96 został przyjęty na Wydział Historii Kościoła
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Na seminarium z Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych na
Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie napisał
pracę doktorską pt. „Sanktuarium Matki Bożej ziemi Żywieckiej w Rychwałdzie",
którą obronił 21 czerwca 1999 roku.

W 2000 r. został przyjęty do pracy w Katedrze Historii Kościoła
w Czasach Najnowszych Papieskiej Akademii Teologicznej. Najpierw jako asystent,
a później, od l lutego 2004 roku jako adiunkt (pełny etat). Od 2006 r. pracuje
jako adiunkt w Katedrze Historii Zakonów pod kierownictwem ks. dra hab.
Andrzeja Bruździńskiego.

16 listopada 2010 r. Rada Wydziału Historii i Dziedzictwa
Kulturowego UPJPII w Krakowie nadała o. Zdzisławowi Gogoli stopień doktora
habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii.

Jako podstawę habilitacyjną zakonnik przedłożył rozprawę
zatytułowaną „Dzieje franciszkańskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba
Strzemię 1918-1939". Do napisania jej o. Gogola musiał przebadać 50 archiwów. Najwięcej
materiałów znalazł w Krakowie, Niepokalanowie, Łodzi i Warszawie.

Jego dorobek naukowy to 12 druków zwartych (książek) jedna w
języku hiszpańskim i 106 rozpraw. Oprócz tych publikacji udzielił kilkadziesiąt
konsultacji w radiowych i telewizyjnych programach, filmach dokumentalnych
dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego Kościoła i zakonów oraz misji.

jms

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda